Live från Christmas Poker Week 2005

Hand 151

Postat för 13 år sedan

Hand 151

Mikael Johansson , Kristianstad, dealer
Mikael Johansson, Kristianstad, small blind (15000)
Olle Tjälldin, Stockholm, big blind (30000)
Ante 3000


Limp

Flop: K , 9 , 5 ,

Mikael betar och vinner