Live från Christmas Poker Week 2005

Hand 153

Postat för 13 år sedan

Hand 153

Mikael Johansson , Kristianstad, dealer
Mikael Johansson, Kristianstad, small blind (20000)
Olle Tjälldin, Stockholm, big blind (40000)
Ante 5000


Mikael all-in, vinner, visar 2 2