Live från Christmas Poker Week 2005

Hand 158

Postat för 13 år sedan

Hand 158

Olle Tjälldin, Stockholm, dealer
Olle Tjälldin, Stockholm, small blind (20000)
Mikael Johansson , Kristianstad, big blind (40000)
Ante 5000


All-in:

Olle Q J

Mikael K 9

Flop: A , 2 , 5 ,


Turn: K .


River: 9 .

Mikaels tur att dubbla upp