Live från Christmas Poker Week 2005

Hand 93

Postat för 13 år sedan

Hand 93

Mikael Johansson , Kristianstad, dealer
Johan "Flax-Arne" Ahlgren, Lund, small blind (10000)
Olle Tjälldin, Stockholm, big blind (20000)
Ante 2000


Walk

Hand 92

Postat för 13 år sedan

Hand 92

Olle Tjälldin, Stockholm, dealer
Mikael Johansson , Kristianstad, small blind (10000)
Johan "Flax-Arne" Ahlgren, Lund, big blind (20000)
Ante 2000


Olle all-in, vinnerHand 91

Postat för 13 år sedan

Hand 91

Olle Tjälldin, Stockholm, dealer
Christian Grundtvig , Danmark, small blind (10000)
Mikael Johansson , Kristianstad, big blind (20000)
Ante 2000


Mikael A A

Danmark T 9


All-in preflop när Christian försöker stjäla in i essparet

Flop: K , Q , 9 ,


Turn: 3 .


River: 6 .


Christian ute på plats 4


Hand 90

Postat för 13 år sedan

Hand 90

Johan "Flax-Arne" Ahlgren, Lund, dealer
Olle Tjälldin, Stockholm, small blind (10000)
Christian Grundtvig , Danmark, big blind (20000)
Ante 2000


Mikael 100.000 igen,

Flax-Arne all-in (83.000 till)

Mikael synar såklart, har K Q

Johan har A Q

Flop: A , K , ? ,


Turn: ? .


River: Q .

Båda spelarna får tvåpar...Johan dubblar uppHand 89

Postat för 13 år sedan

Hand 89

Mikael Johansson , Kristianstad, dealer
Johan "Flax-Arne" Ahlgren, Lund, small blind (10000)
Olle Tjälldin, Stockholm, big blind (20000)
Ante 2000


Mikael 100.000, vinnerHand 88

Postat för 13 år sedan

Hand 88

Christian Grundtvig , Danmark, dealer
Mikael Johansson , Kristianstad, small blind (10000)
Johan "Flax-Arne" Ahlgren, Lund, big blind (20000)
Ante 2000


Olle all-in, vinnerHand 87

Postat för 13 år sedan

Hand 87

Olle Tjälldin, Stockholm, dealer
Christian Grundtvig , Danmark, small blind (10000)
Mikael Johansson , Kristianstad, big blind (20000)
Ante 2000


Olle all-in, vinner
2005-12-31 01:26:08

Postat för 13 år sedan

Chipcount (ungefärlig):


Micke: 660K

Flax: 225K

Olle: 90K

Christian: 240K


Hand 86

Postat för 13 år sedan

Hand 86

Johan "Flax-Arne" Ahlgren, Lund, dealer
Olle Tjälldin, Stockholm, small blind (7000)
Christian Grundtvig , Danmark, big blind (15000)
Ante 2000


Mikael 45.000, Christian all-in, vinner

10 minuters paus, chipcount kommer strax


2005-12-31 01:21:29

Postat för 13 år sedan

Sista potten innan pausen. Efter pausen höjs blindarna till 10K-20K med 2K i ante.


Fyra spelare kvar...Micke har ökat på sin ledning då han precis snodde 75K av dansken.


Hand 85

Postat för 13 år sedan

Hand 85

Mikael Johansson , Kristianstad, dealer
Johan "Flax-Arne" Ahlgren, Lund, small blind (7000)
Olle Tjälldin, Stockholm, big blind (15000)
Ante 2000


Johan 47.000, vinnerHand 84

Postat för 13 år sedan

Hand 84

Christian Grundtvig , Danmark, dealer
Mikael Johansson , Kristianstad, small blind (7000)
Johan "Flax-Arne" Ahlgren, Lund, big blind (15000)
Ante 2000


80.000 från Danmark

All-in från Mikael

Johan passar

Danmark passarHand 83

Postat för 13 år sedan

Hand 83

Olle Tjälldin, Stockholm, dealer
Christian Grundtvig , Danmark, small blind (7000)
Mikael Johansson , Kristianstad, big blind (15000)
Ante 2000


Johan 46.000, vinner2005-12-31 01:13:28

Postat för 13 år sedan

Från att ha legat mycket nära har nu Micke dragit ifrån dansken efter att ha vunnit en monsterpott. En chipcount kommer i pausen om 8 minuter.