Live från Christmas Poker Week 2006

Bord Finalbord, Hand 91

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 91 .

Sharan Zeraatka (Stockholm) dealer
Sharan Zeraatka (Stockholm) small blind (30000)
Philip Yeh (Stenungssund) big blind (60000)
Ante 5000

Preflop


Sharan synar

Philip betar 100.000

Sharan höjer all-in

Philip synar


Philip har

Sharan har

Flop

Turn

River

Sharan Zeraatka vinner Christmas Poker Weeks huvudtävling med ett par i kungar.


Bord Finalbord, Hand 90

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 90 .

Philip Yeh (Stenungssund) dealer
Philip Yeh (Stenungssund) small blind (30000)
Sharan Zeraatka (Stockholm) big blind (60000)
Ante 5000

Preflop


Philip höjer till 170.000

Sharan synar

Flop Sharan checkar

Philip betar och vinner potten


Bord Finalbord, Hand 89

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 89 .

Sharan Zeraatka (Stockholm) dealer
Sharan Zeraatka (Stockholm) small blind (30000)
Philip Yeh (Stenungssund) big blind (60000)
Ante 5000

Preflop


Sharan synar

Philip höjer till 150.000

Sharan lägger sig


Bord Finalbord, Hand 88

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 88 .

Philip Yeh (Stenungssund) dealer
Philip Yeh (Stenungssund) small blind (30000)
Sharan Zeraatka (Stockholm) big blind (60000)
Ante 5000

Preflop


Philip betar och vinner potten


Bord Finalbord, Hand 87

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 87 .

Sharan Zeraatka (Stockholm) dealer
Sharan Zeraatka (Stockholm) small blind (30000)
Philip Yeh (Stenungssund) big blind (60000)
Ante 5000

Preflop


Sharan synar

Philip checkar

Flop

Philip checkar

Sharan betar 100.000 och vinner potten


Bord Finalbord, Hand 86

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 86 .

Philip Yeh (Stenungssund) dealer
Philip Yeh (Stenungssund) small blind (30000)
Sharan Zeraatka (Stockholm) big blind (60000)
Ante 5000

Preflop


Okänt

Flop

Sharan betar 200.000 och vinner potten


Bord Finalbord, Hand 85

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 85 .

Sharan Zeraatka (Stockholm) dealer
Sharan Zeraatka (Stockholm) small blind (30000)
Philip Yeh (Stenungssund) big blind (60000)
Ante 5000

Preflop


Sharan betar och vinner potten


Bord Finalbord, Hand 84

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 84 .

Philip Yeh (Stenungssund) dealer
Philip Yeh (Stenungssund) small blind (30000)
Sharan Zeraatka (Stockholm) big blind (60000)
Ante 5000

Preflop


Okänd action


Bord Finalbord, Hand 83

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 83 .

Sharan Zeraatka (Stockholm) dealer
Sharan Zeraatka (Stockholm) small blind (30000)
Philip Yeh (Stenungssund) big blind (60000)
Ante 5000

Preflop


Sharan synar

Philip checkar

Flop

Philip checkar

Sharan betar och vinner potten


Bord Finalbord, Hand 82

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 82 .

Philip Yeh (Stenungssund) dealer
Philip Yeh (Stenungssund) small blind (30000)
Sharan Zeraatka (Stockholm) big blind (60000)
Ante 5000

Preflop


Philip höjer

Sharan höjer all-in

Philip lägger sig


Bord Finalbord, Hand 81

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 81 .

Sharan Zeraatka (Stockholm) dealer
Sharan Zeraatka (Stockholm) small blind (30000)
Philip Yeh (Stenungssund) big blind (60000)
Ante 5000

Preflop


Sharan lägger sig


Bord Finalbord, Hand 80

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 80 .

Philip Yeh (Stenungssund) dealer
Philip Yeh (Stenungssund) small blind (30000)
Sharan Zeraatka (Stockholm) big blind (60000)
Ante 5000

Preflop


Philip synar

Sharan checkar

Flop

Rundcheck

Turn

Sharan checkar

Philip betar och vinner potten


Bord Finalbord, Hand 79

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 79 .

Sharan Zeraatka (Stockholm) dealer
Sharan Zeraatka (Stockholm) small blind (20000)
Philip Yeh (Stenungssund) big blind (40000)
Ante 5000

Preflop


Sharan lägger sig


Bord Finalbord, Hand 78

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 78 .

Philip Yeh (Stenungssund) dealer
Philip Yeh (Stenungssund) small blind (20000)
Sharan Zeraatka (Stockholm) big blind (40000)
Ante 5000

Preflop

Okänd action


Bord Finalbord, Hand 77

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 77 .

Sharan Zeraatka (Stockholm) dealer
Sharan Zeraatka (Stockholm) small blind (20000)
Philip Yeh (Stenungssund) big blind (40000)
Ante 5000

Preflop


Sharan synar

Philip höjer all-in

Sharan synar

Philip har

Sharan har


Flop

Turn

River

Philip Yeh dubblar upp med en färg!

Philip har nu 1.000.000