Live från Christmas Poker Week 2006

2006-12-30 02:28:36

Postat för 14 år sedan

Nu har Sharan Zeraatkar skruvat upp SITT tempo och tvingar Philip på reträtt.

- Syn

- Raise!

- Fold

ekar det i lokalen.


Sharan Zeraatkar har en egen hejarklack med sig, och likaså Philip Yeh - och där är det ömsom glada ömsom ledsna miner beroende på vem som leder.