Live från Christmas Poker Week 2006

Bord Finalbord, Hand 86

Postat för 14 år sedan

Bord Finalbord , Hand 86 .

Philip Yeh (Stenungssund) dealer
Philip Yeh (Stenungssund) small blind (30000)
Sharan Zeraatka (Stockholm) big blind (60000)
Ante 5000

Preflop


Okänt

Flop

Sharan betar 200.000 och vinner potten