Live från Christmas Poker Week 2009

Hand #174

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 174.

Mattias Jorstedt dealer
Mattias Jorstedt small blind (8000)
Jens Thorson big blind (16000)
Ante 1000

Preflop

Mattias höjer till 43 000 och får syn.

Flop 8♠ 3♥ :8b:

Båda checkar.

Turn T♥

Jens checkar. Mattias satsar 55 000 och får potten.