Live från Christmas Poker Week 2009

Hand #101

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 101.

Tume Kiryo dealer
Joakim Norén Olsson small blind (4000)
Mattias Jorstedt big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Tume höjer till 20 000 varpå Joakim går all-in för 158 000. Tume synar!

Joakim har :Es: :Kb:
Tume har :Eh: Q♥

Flop 6♠ 5♥ T♠

Turn :Tb:

River :7b:

Joakim dubblar till drygt 320 000.


Hand #100

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 100.

Dan Gall dealer
Tume Kiryo small blind (4000)
Joakim Norén Olsson big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Mattias Jorstedt höjer till 20 000, får potten.


Hand #99

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 99.

Jens Thorson dealer
Dan Gall small blind (4000)
Tume Kiryo big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Jens limpar på knappen, ser floppen med mörkarna.

Flop 9♥ T♥ 3♠

Jens satsar 16 000 och får potten.


Hand #97 & #98

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 97.

Joakim Norén Olsson dealer
Mattias Jorstedt small blind (4000)
Jens Thorson big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Dan Gall höjer till 20 000 och vinner potten.


Bord Finalbord XPW 09, Hand 98.

Mattias Jorstedt dealer
Jens Thorson small blind (4000)
Dan Gall big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Mattias höjer till 20 000, potten till honom.


Hand #96

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 96.

Tume Kiryo dealer
Joakim Norén Olsson small blind (4000)
Mattias Jorstedt big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Joakim höjer till 20 000, får potten.


Hand #95

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 95.

Dan Gall dealer
Tume Kiryo small blind (4000)
Joakim Norén Olsson big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Dan höjer till 21 000 med och får syn av Tume. Joakim vill ha count på båda - runt 125 000 på Dan och över 200 000 på Tume.

Joakim går all-in och Dan synar!

Joakim har :Kb: Q♠
Dan har :Eb: :Es:

Flop :4b: J♠ :3b:

Turn 9♥

River :9b:

Dan har 148 500, åker upp till 320 500.


Hand #94

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 94.

Jens Thorson dealer
Dan Gall small blind (4000)
Tume Kiryo big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Joakim Norén Olsson höjer till 20 000 utg och Tume synar i bb.

Flop 8♠ :8g: :Qb:

Tume satsar 22 000 och potten går till Skövde.


Hand #93

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 93.

Mattias Jorstedt dealer
Jens Thorson small blind (4000)
Dan Gall big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Mörkarna ser en ohöjd flop.

Flop 3♠ :Qb: K♥

Båda checkar.

Turn K♠

Båda knackar.

River :7g:

Båda knackar igen.

Showdown

Dan har 7♠ 6♥ och vinner potten.


Hand #92

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 92.

Joakim Norén Olsson dealer
Mattias Jorstedt small blind (4000)
Jens Thorson big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Joakim höjer till 20 000 och Jens återhöjer till 60 000. Potten till Varberg.


Hand #91

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 91.

Tume Kiryo dealer
Joakim Norén Olsson small blind (4000)
Mattias Jorstedt big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Jens Thorson limpar och mörkarna går med till floppen.

Flop J♠ :Eh: Q♠

10 000 från Jens som tar hem potten.


Hand #90

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 90.

Dan Gall dealer
Tume Kiryo small blind (4000)
Joakim Norén Olsson big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Walk till Joakim.


Hand #89

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 89.

Jens Thorson dealer
Dan Gall small blind (4000)
Tume Kiryo big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Jens höjer till 16 000 och får syn av Tume.

Flop :6b: 2♥ Q♠

Båda checkar.

Turn 6♠

Tume satsar 30 000 och Jens synar.

River :Kb:

Båda checkar.

Showdown

Tume vinner potten med K♠ :8g:


Hand #88

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 88.

Mattias Jorstedt dealer
Jens Thorson small blind (4000)
Dan Gall big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Jens synar, Dan checkar.

Flop 6♥ :Es: :6b:

Jens satsar 10 000 och får potten.


Hand #87

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 87.

Joakim Norén Olsson dealer
Mattias Jorstedt small blind (4000)
Jens Thorson big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Joakim höjer till 20 000 på knappen, får syn av Jens i bb.

Flop 4♠ :9g: Q♥

Båda checkar.

Turn :7b:

Jens satsar 17 000, blir synad.

River Q♠

Jens satsar igen, 21 000, och det ger honom potten.


Hand #86

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord XPW 09, Hand 86.

Tume Kiryo dealer
Joakim Norén Olsson small blind (4000)
Mattias Jorstedt big blind (8000)
Ante 500

Preflop

Tume limpar på knappen. Mörkarna hakar på.

Flop 5♠ :8g: T♥

20 000 från Mattias. Tume viker och Joakim check-höjer till 60 000. Mattias synar efter visst funderande.

Turn J♥

Joakim checkar. Mattias satsar 75 000 och får syn.

River :4g:

Båda checkar.

Showdown

Mattias har T♠ :5b: och får potten, Joakim muckar.