Live från Christmas Poker Week 2010

Allin och split

Postat för 7 år sedan

Jesper Persson höjer till 32 000 från knappen. Simon Persson ställer allin och Jesper synar.


Simon visar: poker.se card Ah poker.se card Qc


Jesper visar. poker.se card Ad poker.se card Ks


Flop: poker.se card 4s poker.se card 5h poker.se card 2s


Turn: poker.se card 3d


River: poker.se card 4h