Live från Christmas Poker Week 2011

All in - fold

Postat för 7 år sedan

Jan Djerberg slår upp till 23,000 från co och Johan Berg som sitter på knappen går all in. All foldar och Johan plockar upp markerna.