Live från Christmas Poker Week 2013

Viktor Wessman dubblar

Postat för 5 år sedan

Wessman trebettar pre och går checkraise på flopp 9♥7♥3♠ med T♠T♥ och får syn av 8♦8♣ och står trots en 5♣ på turn. En blank river i form av 7♣ gör att Wessman dubblar.