Live från Christmas Poker Week 2014

Kroon dubblar

Postat för 4 år sedan

Oscar Kroon öppnar från sen position och Bosse Green ökar till 23 000 från big blind. Kroon ställer för 79 000. Bosse ber om count och tar sen synen med A♥Q♦. Kroon har 7♥7♠. Brädan 2♥K♠5♣J♣9♥ ger Oscar Kroon dubblingen.