Live från Cosmopols Poker-SM 2007

Bord Finalbord SM, Hand 63

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord SM , Hand 63 .

Mattias Bergström (Stockholm) dealer
Johan Hinders (Mora) small blind (20000)
Zeki Barhaido (Stockholm) big blind (40000)
Ante 4000

Preflop


Henrik Wärn går all-in för totalt 300 000 och vinner potten


Bord Finalbord SM, Hand 62

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord SM , Hand 62 .

Henrik Wärn (Tingsryd) dealer
Mattias Bergström (Stockholm) small blind (20000)
Johan Hinders (Mora) big blind (40000)
Ante 4000

Preflop


Action okänd

Flop

Mattias Bergström checkar

Johan Hinders satsar 45 000 och vinner potten


Bord Finalbord SM, Hand 61

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord SM , Hand 61 .

Ulf Nordström (Stockholm) dealer
Henrik Wärn (Tingsryd) small blind (20000)
Mattias Bergström (Stockholm) big blind (40000)
Ante 4000

Preflop


Zeki Barhaido höjer till 90 000 och vinner potten


Bord Finalbord SM, Hand 60

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord SM , Hand 60 .

Abedian Armenak (Uppsala) dealer
Ulf Nordström (Stockholm) small blind (20000)
Henrik Wärn (Tingsryd) big blind (40000)
Ante 4000

Preflop


Johan Hinders höjer till 80 000

Abedian Armenak synar


Flop

Johan Hinders satsar 150 000 och vinner potten


2007-06-06 23:29:45

Postat för 11 år sedan

höjning av mörkarna till 20 000 - 40 000 med ante 4 000.

Det betyder att varven nu kostar 76 000.


Bord Finalbord SM, Hand 59

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord SM , Hand 59 .

Zeki Barhaido (Stockholm) dealer
Abedian Armenak (Uppsala) small blind (15000)
Ulf Nordström (Stockholm) big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Johan Hinders höjer till 80 000 och vinner potten


Bord Finalbord SM, Hand 58

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord SM , Hand 58 .

Johan Hinders (Mora) dealer
Zeki Barhaido (Stockholm) small blind (15000)
Abedian Armenak (Uppsala) big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Johan Hinders höjer till 60 000 och vinner potten


Bord Finalbord SM, Hand 57

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord SM , Hand 57 .

Mattias Bergström (Stockholm) dealer
Johan Hinders (Mora) small blind (15000)
Zeki Barhaido (Stockholm) big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Ulf Nordström höjer till 80 000

och vinner potten


2007-06-06 23:24:19

Postat för 11 år sedan

Mattias Bergström dubblar upp mot Abenian "Abbe" Armenak.


Bord Finalbord SM , Hand 56 .

Henrik Wärn (Tingsryd) dealer
Mattias Bergström (Stockholm) small blind (15000)
Johan Hinders (Mora) big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Abedian Armenak höjer till 90 000, Mattias Bergström går all-in Abedian synar

Mattias visar och Abedian visar
Mattias vinner handen, totala potten var på 800 000.


Bord Finalbord SM, Hand 56

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord SM , Hand 56 .

Henrik Wärn (Tingsryd) dealer
Mattias Bergström (Stockholm) small blind (15000)
Johan Hinders (Mora) big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Abedian Armenak höjer till 90 000, Mattias Bergström går all-in Abedian synar

Mattias visar och Abedian visar
Mattias vinner handen, totala potten var på 800 000.


2007-06-06 23:23:30

Postat för 11 år sedan

Här har vi ett väldigt ungefärligt chipcount mitt i liret.

Johan Hinders 1 400 000

Abedian "Abbe" Armenak 1 100 000
Zeki Turan 450 000

Ulf Nordström 380 000

Mattias Bergström 370 000

Henrik Wärn 340 000


Mörkarna är 15 000 - 30 000 med ante 3 000.


Bord Finalbord SM, Hand 55

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord SM , Hand 55 .

Ulf Nordström (Stockholm) dealer
Henrik Wärn (Tingsryd) small blind (15000)
Mattias Bergström (Stockholm) big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Henrik Wärn går all-in och syn från Mattias Bergström

Det är Henrik med :10w: och Mattias medoch det är split pot.


Bord Finalbord SM, Hand 54

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord SM , Hand 54 .

Abedian Armenak (Uppsala) dealer
Ulf Nordström (Stockholm) small blind (15000)
Henrik Wärn (Tingsryd) big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Abedian Armenak synar,Ulf Nordström synar och Henrik Wärn checkar


Flop

check fram till Abedian som betar och vinner potten.


Bord Finalbord SM, Hand 53

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord SM , Hand 53 .

Zeki Barhaido (Stockholm) dealer
Abedian Armenak (Uppsala) small blind (15000)
Ulf Nordström (Stockholm) big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Johan Hinders höjer till 80 000 och vinner potten.


2007-06-06 23:15:17

Postat för 11 år sedan

Nu har spelet gått in i en seg period. Inga floppar att prata om. Höjning innan floppen och lägg av de andra. Eller möjligtvis att mörkarna ser floppen varpå någon av dem satsar och vinner.