Live från Cosmopols Poker-SM 2009

Hand #184

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 184.

Zeki Turan dealer
Ali Sateri small blind (15000)
Apo Arslan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Ali och Apo tar en flop.

Flop 9♠ K♦ 9♦

Båda checkar.

Turn T♣

Apo satsar 30 000 och får potten.