Live från Cosmopols Poker-SM 2009

Hand #209

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 209.

Ali Sateri dealer
Apo Arslan small blind (20000)
Zeki Turan big blind (40000)
Ante 4000

Preflop

Ali höjer till 120 000 och Zeki återhöjer till 300 00. Ali går all-in och Zeki blixtsynar!

Ali har :Ec: K♥
Zeki har Q♦ Q♥

Flop 9♠ 4♥ 2♦

Turn 7♠

River 6♠

Ali Sateri får 368 000 kr för sin bronsplats i SM 2009 - grattis!

Vi tar några minuters pausHanden som slog ut Ali