Live från Cosmopols Poker-SM 2009

Hand #176

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 176.

Ali Sateri dealer
Apo Arslan small blind (15000)
Zeki Turan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Apo och Zeki tar en flop.

Flop 3♣ :Ed: T♥

Apo checkar och synar 30 000.

Turn 8♣

Båda knackar.

River 9♥

Båda knackar igen.

Showdown

Apo har Q♥ T♣ och Zeki muckar andra kortet med T♠.


Bord Finalbord SM 2009, Hand 177

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 177 . Apo Arslan dealer Zeki Turan small blind (15000) Ali Sateri big blind (30000) Ante 3000 Preflop Apo höjer och får potten.


Bord Finalbord SM 2009, Hand 176

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 176 . Ali Sateri dealer Apo Arslan small blind (15000) Zeki Turan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Apo och Zeki tar en flop. Flop Apo checkar och synar 30 000. Turn Båda knackar. River Båda knackar igen. Showdown Apo har och Zeki muckar andra kortet med .


Hand #175

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 175.

Zeki Turan dealer
Ali Sateri small blind (15000)
Apo Arslan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Familjepott!

Flop 5♦ K♥ J♥

Zeki satsar 35 000 och får potten.


Zeki räknar

Postat för 10 år sedan


Efter att Apo Arslan gått all in sitter Zeki Turan och räknar hur mycket det skulle kosta att syna


Bord Finalbord SM 2009, Hand 175

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 175 . Zeki Turan dealer Ali Sateri small blind (15000) Apo Arslan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Familjepott! Flop Zeki satsar 35 000 och får potten.


Hand #174

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 174.

Apo Arslan dealer
Zeki Turan small blind (15000)
Ali Sateri big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Zeki höjer till 75 000 och får syn.

Flop Q♠ 9♠ 2♠

Båda checkar.

Turn J♥

Check-check igen.

River 3♥

En till check-check.

Showdown

Zeki har 4♣ 2♥ och hans tvåor står.


Bord Finalbord SM 2009, Hand 174

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 174 . Apo Arslan dealer Zeki Turan small blind (15000) Ali Sateri big blind (30000) Ante 3000 Preflop Zeki höjer till 75 000 och får syn. Flop Båda checkar. Turn Check-check igen. River En till check-check. Showdown Zeki har och hans tvåor står.


Hand #173

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 173.

Ali Sateri dealer
Apo Arslan small blind (15000)
Zeki Turan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Ali höjer till 65 000 och får potten.


Bord Finalbord SM 2009, Hand 173

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 173 . Ali Sateri dealer Apo Arslan small blind (15000) Zeki Turan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Ali höjer till 65 000 och får potten.


Hand #172

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 172.

Zeki Turan dealer
Ali Sateri small blind (15000)
Apo Arslan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Ali och Apo tar en flop.

Flop Q♠ K♦ Q♥

Båda knackar.

Turn 6♥

Ali checkar. Apo satsar 50 000 och tar potten.


Bord Finalbord SM 2009, Hand 172

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 172 . Zeki Turan dealer Ali Sateri small blind (15000) Apo Arslan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Ali och Apo tar en flop. Flop Båda knackar. Turn Ali checkar. Apo satsar 50 000 och tar potten.


Hand #171

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 171.

Apo Arslan dealer
Zeki Turan small blind (15000)
Ali Sateri big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Zeki höjer till 75 000 och Ali synar.

Flop K♦ 6♣ 2♠

Båda checkar.

Turn :Ec:

Zeki satsar 75 000 och får potten.


Bord Finalbord SM 2009, Hand 171

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 171 . Apo Arslan dealer Zeki Turan small blind (15000) Ali Sateri big blind (30000) Ante 3000 Preflop Zeki höjer till 75 000 och Ali synar. Flop Båda checkar. Turn Zeki satsar 75 000 och får potten.


Hand #170

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 170.

Ali Sateri dealer
Apo Arslan small blind (15000)
Zeki Turan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Walk till zeki.