Live från Cosmopols Poker-SM 2009

Bord Finalbord SM 2009, Hand 170

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 170 . Ali Sateri dealer Apo Arslan small blind (15000) Zeki Turan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Walk till zeki.


Hand #169

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 169.

Zeki Turan dealer
Ali Sateri small blind (15000)
Apo Arslan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Zeki höjer till 65 000 och Apo går all-in för 605 000. Zeki tänker länge och högljutt - och lägger sig. Apo visar :Ed: Q♣.


Bord Finalbord SM 2009, Hand 169

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 169 . Zeki Turan dealer Ali Sateri small blind (15000) Apo Arslan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Zeki höjer till 65 000 och Apo går all-in för 605 000. Zeki tänker länge och högljutt - och lägger sig. Apo visar .


Hand #168

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 168.

Apo Arslan dealer
Zeki Turan small blind (15000)
Ali Sateri big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Walk till Ali.


Bord Finalbord SM 2009, Hand 168

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 168 . Apo Arslan dealer Zeki Turan small blind (15000) Ali Sateri big blind (30000) Ante 3000 Preflop Walk till Ali.


Hand #167

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 167.

Ali Sateri dealer
Apo Arslan small blind (15000)
Zeki Turan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Walk till Zeki.


Bord Finalbord SM 2009, Hand 167

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 167 . Ali Sateri dealer Apo Arslan small blind (15000) Zeki Turan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Walk till Zeki.


Hand #166

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 166.

Zeki Turan dealer
Ali Sateri small blind (15000)
Apo Arslan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Zeki och Apo tar en flop.

Flop 7♥ J♦ T♣

Apo satsar 30 000 och Zeki höjer till 60 000, får potten och får se 7♣.


Bord Finalbord SM 2009, Hand 166

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 166 . Zeki Turan dealer Ali Sateri small blind (15000) Apo Arslan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Zeki och Apo tar en flop. Flop Apo satsar 30 000 och Zeki höjer till 60 000, får potten och får se .


Hand #165

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 165.

Apo Arslan dealer
Zeki Turan small blind (15000)
Ali Sateri big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Zeki och Ali ser en flop.

Flop J♦ Q♦ 5♦

Båda knackar.

Turn 2♣

Båda knackar.

River 4♣

Och igen...

Showdown

Zeki vinner potten med T♥ 4♥


Bord Finalbord SM 2009, Hand 165

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 165 . Apo Arslan dealer Zeki Turan small blind (15000) Ali Sateri big blind (30000) Ante 3000 Preflop Zeki och Ali ser en flop. Flop Båda knackar. Turn Båda knackar. River Och igen... Showdown Zeki vinner potten med


Hand #164

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 164.

Ali Sateri dealer
Apo Arslan small blind (15000)
Zeki Turan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Walk till Zeki.


Bord Finalbord SM 2009, Hand 164

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 164 . Ali Sateri dealer Apo Arslan small blind (15000) Zeki Turan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Walk till Zeki.


Hand 163

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009, Hand 163.

Zeki Turan dealer
Ali Sateri small blind (15000)
Apo Arslan big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Zeki höjer, vinner, och visar :Ec:.


Bord Finalbord SM 2009, Hand 163

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord SM 2009 , Hand 163 . Zeki Turan dealer Ali Sateri small blind (15000) Apo Arslan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Zeki höjer, vinner, och visar .