Live från Malmö Autumn Poker Week 2008

2008-11-27 23:50

Postat för 10 år sedan

Rättelse: i sista handen före nivåns slut ställer Fenix Cederholm Bretz all-in på floppen poker.se card 3s poker.se card Qs poker.se card 3h och får syn av Stanley Virapen som har poker.se card Ah poker.se card Qd.

Själv har Fenix poker.se card Kd poker.se card Ks, men de två sista korten är poker.se card 2d poker.se card Ac och han åker ut på plats 28 för dagen.