Live från Malmö Autumn Poker Week 2008

2008-11-30 22:17

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 245.

Gerasimos Deres dealer
Gerasimos Deres small blind (15000)
Pernilla Nyholm big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Gerasimos höjer till 75 000. Pernilla går all-in och Gerasimos synar!

Pernilla har :Eh: 9♠
Gerasimos har :6g: :6b:

Flop J♠ :Eg: :Es:

Turn :Kg:

River 4♥

Pernilla dubblar upp, återtar ledningen med 1 619 000 i marker. Gerasimos har bara cirka 250 000 kvar.


Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 245

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008 , Hand 245 . Gerasimos Deres dealer Gerasimos Deres small blind (15000) Pernilla Nyholm big blind (30000) Ante 1500 Preflop Gerasimos höjer till 75 000. Pernilla går all-in och Gerasimos synar!Pernilla har Gerasimos har Flop Turn River Pernilla dubblar upp, återtar ledningen med 1 619 000 i marker. Gerasimos har bara cirka 250 000 kvar.


2008-11-30 22:17

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 244.

Pernilla Nyholm dealer
Pernilla Nyholm small blind (15000)
Gerasimos Deres big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Pernilla höjer till 85 000 och vinner potten.


Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 244

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008 , Hand 244 . Pernilla Nyholm dealer Pernilla Nyholm small blind (15000) Gerasimos Deres big blind (30000) Ante 1500 Preflop Pernilla höjer till 85 000 och vinner potten.


2008-11-30 22:15

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 243.

Gerasimos Deres dealer
Gerasimos Deres small blind (15000)
Pernilla Nyholm big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Ohöjd flop.

Flop :Eb: 8♠ :7b:

Gerasimos satsar 38 000. Pernilla synar.

Turn 2♠

Check

River 3♠

Check

Showdown

Pernilla har :Jg: :7b: och vinner potten.


Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 243

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008 , Hand 243 . Gerasimos Deres dealer Gerasimos Deres small blind (15000) Pernilla Nyholm big blind (30000) Ante 1500 Preflop Ohöjd flop. Flop Gerasimos satsar 38 000. Pernilla synar. Turn Check River Check Showdown Pernilla har och vinner potten.


2008-11-30 22:14

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 242.

Pernilla Nyholm dealer
Pernilla Nyholm small blind (15000)
Gerasimos Deres big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Pernilla lägger sig


Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 242

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008 , Hand 242 . Pernilla Nyholm dealer Pernilla Nyholm small blind (15000) Gerasimos Deres big blind (30000) Ante 1500 Preflop Pernilla lägger sig


2008-11-30 22:13

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 241.

Gerasimos Deres dealer
Gerasimos Deres small blind (15000)
Pernilla Nyholm big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Gerasimos höjer till 70 000. Pernilla går all-in och får potten.


Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 241

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008 , Hand 241 . Gerasimos Deres dealer Gerasimos Deres small blind (15000) Pernilla Nyholm big blind (30000) Ante 1500 Preflop Gerasimos höjer till 70 000. Pernilla går all-in och får potten.


2008-11-30 22:11

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 240.

Pernilla Nyholm dealer
Pernilla Nyholm small blind (15000)
Gerasimos Deres big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Pernilla foldar.


Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 240

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008 , Hand 240 . Pernilla Nyholm dealer Pernilla Nyholm small blind (15000) Gerasimos Deres big blind (30000) Ante 1500 Preflop Pernilla foldar.


2008-11-30 21:59

Postat för 10 år sedan

Vilket betyder att Pernilla har cirka 700 000 framför sig.


2008-11-30 22:06

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 239.

Gerasimos Deres dealer
Gerasimos Deres small blind (15000)
Pernilla Nyholm big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Gerasimos höjer till 75 000, Pernilla synar.

Flop 8♥ :7b: :3g:

Gerasimos satsar 80 000. Pernilla synar igen.

Turn :Es:

Pernilla satsar 80 000. Gerasimos höjer till 270 000, Pernilla går all-in och Gerasimos synar!

Gerasimos har :Eb: :Tb:
Pernilla har :Jg: T♥ och en semibluff, kan bara vinna på en nia

River J♥

Gerasimos tar kommandot i tävlingen, upp till 1 160 000!


Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 239

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008 , Hand 239 . Gerasimos Deres dealer Gerasimos Deres small blind (15000) Pernilla Nyholm big blind (30000) Ante 1500 Preflop Gerasimos höjer till 75 000, Pernilla synar. Flop Gerasimos satsar 80 000. Pernilla synar igen. Turn Pernilla satsar 80 000. Gerasimos höjer till 270 000, Pernilla går all-in och Gerasimos synar!Gerasimos har Pernilla har och en semibluff, kan bara vinna på en nia River Gerasimos tar kommandot i tävlingen, upp till 1 160 000!