Live från Malmö Autumn Poker Week 2008

2008-11-30 21:44

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 224.

Pernilla Nyholm dealer
Pernilla Nyholm small blind (15000)
Gerasimos Deres big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Ohöjd flop.

Flop 4♠ :Tg: :Eg:

Rundcheck

Turn :3b:

Gerasimos satsar 45 000, får potten, visar 4♥ 3♥.


Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 224

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008 , Hand 224 . Pernilla Nyholm dealer Pernilla Nyholm small blind (15000) Gerasimos Deres big blind (30000) Ante 1500 Preflop Ohöjd flop. Flop Rundcheck Turn Gerasimos satsar 45 000, får potten, visar .


2008-11-30 21:43

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 223.

Gerasimos Deres dealer
Gerasimos Deres small blind (15000)
Pernilla Nyholm big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Gerasimos höjer till 65 000, får potten.


Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 223

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008 , Hand 223 . Gerasimos Deres dealer Gerasimos Deres small blind (15000) Pernilla Nyholm big blind (30000) Ante 1500 Preflop Gerasimos höjer till 65 000, får potten.


2008-11-30 21:42

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 222.

Pernilla Nyholm dealer
Pernilla Nyholm small blind (15000)
Gerasimos Deres big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Pernilla höjer och får potten.


Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 222

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008 , Hand 222 . Pernilla Nyholm dealer Pernilla Nyholm small blind (15000) Gerasimos Deres big blind (30000) Ante 1500 Preflop Pernilla höjer och får potten.


2008-11-30 21:41

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 221.

Gerasimos Deres dealer
Gerasimos Deres small blind (15000)
Pernilla Nyholm big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Gerasimos limpar. Pernilla höjer och får potten.


Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 221

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008 , Hand 221 . Gerasimos Deres dealer Gerasimos Deres small blind (15000) Pernilla Nyholm big blind (30000) Ante 1500 Preflop Gerasimos limpar. Pernilla höjer och får potten.


2008-11-30 21:28

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 217.

Gerasimos Deres dealer
Gerasimos Deres small blind (15000)
Pernilla Nyholm big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Gerasimos foldar.


2008-11-30 21:40

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 220.

Pernilla Nyholm dealer
Pernilla Nyholm small blind (15000)
Gerasimos Deres big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Pernilla lägger sig.


Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 220

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008 , Hand 220 . Pernilla Nyholm dealer Pernilla Nyholm small blind (15000) Gerasimos Deres big blind (30000) Ante 1500 Preflop Pernilla lägger sig.


2008-11-30 21:40

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 219.

Gerasimos Deres dealer
Gerasimos Deres small blind (15000)
Pernilla Nyholm big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Gerasimos höjer till 60 000. Pernilla synar.

Flop 3♠ :9g: :2g:

Pernilla satsar 70 000 och får potten.


2008-11-30 21:37

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 218.

Pernilla Nyholm dealer
Pernilla Nyholm small blind (15000)
Gerasimos Deres big blind (30000)
Ante 1500

Preflop

Pernilla lägger sig.


Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 219

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008 , Hand 219 . Gerasimos Deres dealer Gerasimos Deres small blind (15000) Pernilla Nyholm big blind (30000) Ante 1500 Preflop Gerasimos höjer till 60 000. Pernilla synar. Flop Pernilla satsar 70 000 och får potten.


Bord Finalbord MAPW 2008, Hand 219

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord MAPW 2008 , Hand 219 . Gerasimos Deres dealer Gerasimos Deres small blind (15000) Pernilla Nyholm big blind (30000) Ante 1500 Preflop Gerasimos höjer till 60 000. Pernilla synar. Flop Pernilla satsar 70 000 och får potten.