Live från Malmö Autumn Poker Week 2009

Hand 170

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 170.

Sebastian Johansson dealer
Sebastian Johansson small blind (10000)
Kristian Tolvhed big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Ohöjd flopp


Flop 3♣9♠J♠
Sebastian Johansson satsar 35 000 och vinner potten.