Live från Malmö Autumn Poker Week 2009

Hand 171

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 171.

Kristian Tolvhed dealer
Kristian Tolvhed small blind (10000)
Sebastian Johansson big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Ohöjd flop.

Flop T♦ 8♥

Båda knackar.

Turn 8♠

Sebastian satsar 25 000 och får syn.

River J♦

Båda knackar.

Showdown

Sebastian har T♥ 4♥, vinner potten.