Live från Malmö Autumn Poker Week 2009

Hand 175

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 175.

Kristian Tolvhed dealer
Kristian Tolvhed small blind (10000)
Sebastian Johansson big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Ohöjd flop.

Flop K♥ 6♥ 7♦

Sebastian satsar 30 000, får syn.

Turn T♠

Bet igen, 60 000, syn igen.

River 2♥

Samma sak igen, men 110 000. Tveksam syn från Kristian.

Showdown

Sebastian har 8♣ 4♥ - absolut ingenting
Kristian har T♣ 9♣ och tar potten