Live från Malmö Autumn Poker Week 2009

Hand 178

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 178.

Sebastian Johansson dealer
Sebastian Johansson small blind (15000)
Kristian Tolvhed big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Sebastian Johansson foldar och ger Kristian Tolvhed mörkarna