Live från Malmö Autumn Poker Week 2009

Hand 168

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 168.

Sebastian Johansson dealer
Sebastian Johansson small blind (10000)
Kristian Tolvhed big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Sebastian Johansson höjer till 35 000. Kristian Tolvhed går all-in och Sebastian lägger sig.

Kristian visar 5♣5♥
Sebastian visar Q♣T♣


Hand 169

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 169.

Kristian Tolvhed dealer
Kristian Tolvhed small blind (10000)
Sebastian Johansson big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Ohöjd flop.

Flop Q♣ 4♥ 5♥

Båda knackar.

Turn J♥

Sebastian satsar 25 000 och får potten på det.


Hand 167

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 167.

Kristian Tolvhed dealer
Kristian Tolvhed small blind (10000)
Sebastian Johansson big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Ohöjd flop.

Flop :Eh: J♠ 9♥

Sebastian satsar 25 000 och blir blixtsynad.

Turn 8♥

Båda checkar.

River 5♥

Sebastian satsar igen, 80 000, och får potten.


Hand 166

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 166.

Sebastian Johansson dealer
Sebastian Johansson small blind (10000)
Kristian Tolvhed big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Sebastian Johansson höjer till 40 000 och får syn av Kristian

Flop K♦9♠6♥
Sebastian satsar 50 000 och får syn av Kristian.

Turn 2♣
Båda checkar.

River 8♦
Kristian satsar 150 000 och plockar hem potten.


Hand 165

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 165.

Kristian Tolvhed dealer
Kristian Tolvhed small blind (10000)
Sebastian Johansson big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Kristian höjer till 50 000, får potten.


Hand 164

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 164.

Sebastian Johansson dealer
Sebastian Johansson small blind (10000)
Kristian Tolvhed big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Sebastian Johansson lägger sig och Kristian Tolvhed plockar hem mörkarna.


Hand 163

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 163.

Kristian Tolvhed dealer
Kristian Tolvhed small blind (10000)
Sebastian Johansson big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Kristian completar och lägger sig mot ett bet från Sebastian.


Hand 162

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 162.

Sebastian Johansson dealer
Sebastian Johansson small blind (10000)
Kristian Tolvhed big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Ohöjd flop.

Flop 4♦3♣8♠
Kristian Tolvhed satsar 35 000 och vinner potten.


Hand 161

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 161.

Kristian Tolvhed dealer
Kristian Tolvhed small blind (10000)
Sebastian Johansson big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Kristian höjer till 50 000 och Sebastian återhöjer till 120 000. Syn.

Flop Q♠ :Es: J♥

Sebastian sträcker sig genast efter markerna och lägger in 160 000. Kristian synar en gång till!

Turn 9♠

Sebastian checkar. Kristian går all-in och Sebastian suckar, lägger sig och får se T♠ 5♥ för en aggressiv semi-bluff. Själv har han poker.se card Tc poker.se card Td.


Hand 160

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 160.

Sebastian Johansson dealer
Sebastian Johansson small blind (10000)
Kristian Tolvhed big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Sebastian Johansson höjer till 33 00
Kristian Tolvhed synar.Flop Q♥T♠T♦
Rundcheck

Turn 9♦
Rundcheck


River 3♥
Kristian satsar 50 000
Sebastian synar.


Showdown
Sebastian har :Ec:9♥
Kristian har poker.se card 9cpoker.se card 6h


Hand 159

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 159.

Kristian Tolvhed dealer
Kristian Tolvhed small blind (10000)
Sebastian Johansson big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Kristian höjer till 50 000 och Sebastian synar.

Flop 6♠ J♦ 3♠

Sebastian knackar. Kristian satsar 55 000 och får blixtsyn.

Turn :Eh:

Kristian vinner potten med ett bet på 110 000.


Hand 158

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 158.

Sebastian Johansson dealer
Sebastian Johansson small blind (10000)
Kristian Tolvhed big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Ohöjd flop


Flop K♥J♠Q♦
Båda checkar.

Turn :Ec:
Båda checkar.


River 7♥
Sebastian satsar 30 000 och plockar potten.


Hand 156

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 156.

Kristian Tolvhed dealer
Kristian Tolvhed small blind (10000)
Sebastian Johansson big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Kristian completar och lägger sig till 65 000 från Sebastian.


Hand 156

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 156.

Sebastian Johansson dealer
Sebastian Johansson small blind (10000)
Kristian Tolvhed big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Kristian Tolvhed satsar 65 000 efter Sebastian Johansson syn och plockar hem potten.


Hand 155

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 155.

Sebastian Johansson dealer
Sebastian Johansson small blind (10000)
Kristian Tolvhed big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Kristian höjer till 50 000 och får syn.

Flop 6♥ 5♥ 2♣

Knack-knack.

Turn 3♠

Igen.

River Q♦

Sebastian spelar ut 40 000, får syn, vinner med :Ed: 3♥.

"Bra bet, det har inte jag" säger Kristian.