Live från Malmö Autumn Poker Week 2009

Hand 103

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 103.

Sebastian Johansson dealer
Jesper Persson small blind (6000)
Petter Pettersson big blind (12000)
Ante 1000

Preflop

Sebastian Johansson satsar 27 500. Jesper Persson går all-in för 189 000 och Petter Pettersson blixtsynar. Sebastian frågar vad Petter har i stacken, men lägger sig sen.

Petter har: :Ed:K♣
Jesper har: :Es:J♣

Flop 7♦3♠4♠


Turn 8♠


River 2♦

Jesper åker ut, vinner 50 600 kr, och ledaren bättrar på sin stack ännu mer.


Hand 102

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 102.

Kristian Tolvhed dealer
Sebastian Johansson small blind (6000)
Jesper Persson big blind (12000)
Ante 1000

Preflop


Sebastian Johansson synar, Jesper Persson checkar.

Flop 8♥2♠:Es:
Sebastian checkar. Jesper satsar 17 000 och får syn.

Turn 7♦
Rundcheck.

River J♥
Rundcheck

Showdown

Sebastian visar: 8♠5♣
Jesper visar: Q♠ symbol blank card


Hand 101

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 101.

Andreas Andersson dealer
Kristian Tolvhed small blind (6000)
Sebastian Johansson big blind (12000)
Ante 1000

Preflop

Jesper Persson höjer till 27 000 och vinner handen.


Hand 100

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 100.

Faraz Soltanzadeh dealer
Andreas Andersson small blind (6000)
Kristian Tolvhed big blind (12000)
Ante 1000

Preflop


Andreas Andersson synar, Kristian Tolvhed checkar.


Flop :Ec:8♠9♣
Rundcheck.

Turn 3♥
Andreas satsar 12 000 och får syn av Kristian

River Q♣
Andreas checkar. Kristian satsar 22 000 och vinner potten.


Hand 99

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 99.

Petter Pettersson dealer
Faraz Soltanzadeh small blind (6000)
Andreas Andersson big blind (12000)
Ante 1000

Preflop

Petter Pettersson höjer till 27 500. Andreas Andersson synar.


Flop :J♣2♠J♦
Petter satsar 30 000 och vinner potten. Han visar 8♠2♦


Hand 98

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 98.

Jesper Persson dealer
Petter Pettersson small blind (6000)
Faraz Soltanzadeh big blind (12000)
Ante 1000

Preflop

Sebastian Johansson höjer till 27 500. Faraz Soltanzadeh höjer i sin tur till 67 000 och vinner handen.

Sebastian visar :Ed:Q♣
Faraz visar J♦J♥

Övriga spelare på bordet utbrister: "Vilka gentlemen!"


Hand 97

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 97.

Sebastian Johansson dealer
Jesper Persson small blind (6000)
Petter Pettersson big blind (12000)
Ante 1000

Preflop

Sebastian Johansson satsar 27 500 och vinner handen.


Hand 84

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 84.

Kristian Tolvhed dealer
Sebastian Johansson small blind (6000)
Jesper Persson big blind (12000)
Ante 1000

Preflop


Sebastian Johansson synar, Jesper Persson checkar.

Flop 7♠Q♦Q♠
Sebastian satsar 15 000 och vinner potten.


Hand 96

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 96.

Kristian Tolvhed dealer
Sebastian Johansson small blind (6000)
Jesper Persson big blind (12000)
Ante 1000

Preflop

Kristian Tolvhed går all-in och plockar hem potten.


Hand 95

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 95.

Andreas Andersson dealer
Kristian Tolvhed small blind (6000)
Sebastian Johansson big blind (12000)
Ante 1000

Preflop


Kristian Tolvhed synar och Sebastian Johansson går all-in och plockar hem handen.


Hand 94

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 94.

Faraz Soltanzadeh dealer
Andreas Andersson small blind (6000)
Kristian Tolvhed big blind (12000)
Ante 1000

Preflop

Jesper Persson går all-in och vinner handen.


Hand 93

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 93.

Petter Pettersson dealer
Faraz Soltanzadeh small blind (6000)
Andreas Andersson big blind (12000)
Ante 1000

Preflop

Petter Pettersson höjer till 27 500 och vinner handen. Han visar :Eh:K♠


Hand 92

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 92.

Jesper Persson dealer
Petter Pettersson small blind (6000)
Faraz Soltanzadeh big blind (12000)
Ante 1000

Preflop

Sebastian Johansson höjer till 27 500 och vinner potten.


Hand 91

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 91.

Sebastian Johansson dealer
Jesper Persson small blind (6000)
Petter Pettersson big blind (12000)
Ante 1000

Preflop

Sebastian Johansson satsar 27 500 och vinner potten.


Hand 90

Postat för 8 år sedan

Bord Finalbord Malmö APW 09, Hand 90.

Kristian Tolvhed dealer
Sebastian Johansson small blind (6000)
Jesper Persson big blind (12000)
Ante 1000

Preflop


Sebastian Johansson synar, Jesper Persson checkar.

Flop T♣4♣J♠
Rundcheck.

Turn 7♣
Rundcheck.

River Q♥
Sebastian satsar 25 000 och Jesper lägger sig.