Live från Malmö Autumn Poker Week 2010

Hand #151, en till stor pott

Postat för 8 år sedan

Mattias Johansson dealer
Janos Ulbert small blind (10000)
Philip Jacobsen big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Mattias höjer till 48k och Philip synar.

Flop :Ed: J♠ 9♣

Båda knackar.

Turn Q♦

Philip satsar 67 500 och Mattias synar.

River :Es:

116 500 från Philip och en kort stunds funderande från Mattias, som till slut visar K♦ J♣ och lägger sig.