Live från Malmö Autumn Poker Week 2010

Hand #155, nere på två!

Postat för 8 år sedan

Janos Ulbert dealer
Philip Jacobsen small blind (10000)
Mattias Johansson big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Philip Jacobsen höjer, Mattias Johansson kontrar upp, Philip går all-in och Mattias synar!

Philip har K♦ 9♣
Mattias har :Ed: 8♠

Flop 9♥ J♠ 8♣
Turn 7♠
River 3♠

Därmed är vi heads-up. Mattias Johansson tar tredje pris, vilket är 128 800 kr, och vi pausar klockan en kort stund.