Live från Malmö Open 2007

Bord Finalbord Malmö Open 2007, Hand 59

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2007 , Hand 59 .

Oskar Silow dealer
Oskar Silow small blind (20000)
Christoffer Sonesson big blind (40000)
Ante 4000

Preflop


Oskar höjer till 120 000. Potten till honom.


2007-09-02 01:40:59

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2007, Hand 57.


Oskar Silow dealer

Oskar Silow small blind (20000)
Christoffer Sonesson big blind (40000)

Ante 4000


Preflop


Oskar synar och Christoffer checkar.


Flop


Rundcheck


Turn


Christoffer satsar 70 000 varpå Oskar höjer till 170 000. Christoffer går all-in (och täcker Oskar rejält) - vilket Oskar lägger sig till. Oskar är nu nere på 450.000


Bord Finalbord Malmö Open 2007, Hand 58

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2007 , Hand 58 .

Christoffer Sonesson dealer
Christoffer Sonesson small blind (20000)
Oskar Silow big blind (40000)
Ante 4000

Preflop


Christoffer synar och Oskar checkar.

Flop


Oskar checkar. Christoffer satsar 65 000 och vinner potten.


Bord Finalbord Malmö Open 2007, Hand 57

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2007 , Hand 57 .

Oskar Silow dealer
Oskar Silow small blind (20000)
Christoffer Sonesson big blind (40000)
Ante 4000

Preflop


Oskar synar och Christoffer checkar.

Flop


Rundcheck

Turn


Christoffer satsar 70 000 varpå Oskar höjer till 170 000. Christoffer går all-in (och täcker Oskar rejält) - vilket Oskar lägger sig till. Nu ligger han rejält under...


2007-09-02 01:34:52

Postat för 11 år sedan

Nya mörkar. 20.000 - 40.000 med en ante på 4.000


Bord Finalbord Malmö Open 2007, Hand 56

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2007 , Hand 56 .

Christoffer Sonesson dealer
Christoffer Sonesson small blind (20000)
Oskar Silow big blind (40000)
Ante 4000

Preflop


Christoffer synar och Oskar checkar.

Flop


Rundcheck

Turn


Oskar satsar 100 000 och vinner potten.


2007-09-02 01:33:38

Postat för 11 år sedan

Christoffer Sonesson verkar använda sitt markerövertag på ett säkert sätt.


Bord Finalbord Malmö Open 2007, Hand 55.


Oskar Silow dealer

Oskar Silow small blind (15000)

Christoffer Sonesson big blind (30000)

Ante 3000


Preflop


Christoffer synar. Oskar höjer till 85 000, Christoffer återhöjer till 255 000 och får potten.


Oskar nere på runt 700.000


Bord Finalbord Malmö Open 2007, Hand 55

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2007 , Hand 55 .

Oskar Silow dealer
Oskar Silow small blind (15000)
Christoffer Sonesson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Oskar höjer till 85 000, Christoffer återhöjer till 255 000 och får potten.


2007-09-02 01:32:12

Postat för 11 år sedan

Fyra potter har nu spelats heads-up och spelarna har mer eller mindre bara bytt pengar med varandra i de olika potterna.

Christoffer Sonesson har runt 1.800.000

Oskar Silow har runt 800.000


Bord Finalbord Malmö Open 2007, Hand 54

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2007 , Hand 54 .

Christoffer Sonesson dealer
Christoffer Sonesson small blind (15000)
Oskar Silow big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Christoffer synar och Oskar checkar.

Flop


Oskar checkar och Christoffer satsar 40 000, vilket ger honom potten.


Bord Finalbord Malmö Open 2007, Hand 53

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2007 , Hand 53 .

Oskar Silow dealer
Oskar Silow small blind (15000)
Christoffer Sonesson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Oskar Silow synar, Christoffer Sonesson checkar.

Flop


Rundcheck

Turn


Christoffer checkar. Oskar satsar 45 000 och vinner potten.


Bord Finalbord Malmö Open 2007, Hand 52

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2007 , Hand 52 .

Christoffer Sonesson dealer
Christoffer Sonesson small blind (15000)
Oskar Silow big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Christoffer höjer till 85 000 och Oskar synar.

Flop


Oskar checkar. Christoffer satsar 115 000 och får potten.


Bord Finalbord Malmö Open 2007, Hand 51

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2007 , Hand 51 .

Oskar Silow dealer
Oskar Silow small blind (15000)
Christoffer Sonesson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop


Oskar höjer till 85 000 och vinner potten.


2007-09-02 01:22:43

Postat för 11 år sedan

De sista kombatanterna diskuterar för tillfället en eventuell deal varför spelet pausats.


2007-09-02 01:21:31

Postat för 11 år sedan

Hand nummer 50 åker spelare nummer tre ut.


Bord Finalbord Malmö Open 2007, Hand 50.


Oskar Silow dealer
Christoffer Sonesson small blind (15000)

Mike Anderberg big blind (30000)

Ante 3000


Preflop


Christoffer Sonesson höjer till 82 000 och Mike Anderberg går all-in för totalt 336 000 vilket Christoffer synar!


Christoffer har och Mike .


Flop


Turn


River


Christoffer träffar tvåpar med högre kicker och vinner på det - Mike ute på en hedervärd tredjeplats.Mike Anderberg