Live från Malmö Open 2009

Hand #166

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 166.

Rafael Alkhouri dealer
Christoffer Sonesson small blind (15000)
Ferit Gabriellson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Tomas höjer till 80 000 och får potten, visar poker.se card Ah. Ferit visar poker.se card As.


Hand #165

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 165.

Tomas Chindeh dealer
Rafael Alkhouri small blind (15000)
Christoffer Sonesson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Tomas höjer till 80 000 på knappen och Rafael lägger sig, liksom Christoffer som visar K♥.


Hand #164

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 164.

Ferit Gabriellson dealer
Tomas Chindeh small blind (15000)
Rafael Alkhouri big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Tomas och Rafael tar en ohöjd flop.

Flop K♦ 4♦ 5♦

Båda checkar.

Turn :Ed:

Båda checkar.

River 2♦

En gång till.

Showdown

Split mellan K♥ T♠ och 6♠ 2♣.


Hand #163

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 163.

Christoffer Sonesson dealer
Ferit Gabriellson small blind (15000)
Tomas Chindeh big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Ferit höjer till 65 000 och Tomas synar.

Flop 9♠ 8♠ Q♦

Båda knackar.

Turn 5♥

Och igen.

River :Ec:

Check på river och Tomas vinner potten med 9♥ 6♥ mot K♥ 4♣.


Hand #162

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 162.

Rafael Alkhouri dealer
Christoffer Sonesson small blind (15000)
Ferit Gabriellson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Christoffer och Ferit tar en ohöjd flop.

Flop Q♥ 7♥ 5♥

Båda checkar.

Turn 7♦

Christoffer satsar 52 000 och får potten.


Hand #161

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 161.

Tomas Chindeh dealer
Rafael Alkhouri small blind (15000)
Christoffer Sonesson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Walk till Christoffer.


Hand #160

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 160.

Ferit Gabriellson dealer
Tomas Chindeh small blind (15000)
Rafael Alkhouri big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Ferit höjer och tar potten.


Hand #159

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 159.

Christoffer Sonesson dealer
Ferit Gabriellson small blind (15000)
Tomas Chindeh big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Ferit höjer till 80 000 och får potten.


Hand #158

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 158.

Rafael Alkhouri dealer
Christoffer Sonesson small blind (15000)
Ferit Gabriellson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Tomas höjer till 65 000 och tar mörkarna, visar poker.se card As poker.se card Ks.


Hand #157

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 157.

Tomas Chindeh dealer
Rafael Alkhouri small blind (15000)
Christoffer Sonesson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Rafael höjer till 70 000 och får potten.


Hand #149

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 149.

Tomas Chindeh dealer
Rafael Alkhouri small blind (15000)
Christoffer Sonesson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Tomas höjer till 80 000 och Christoffer synar.

Flop :Eh: 9♥ 5♦

Christoffer checkar och Tomas satsar 125 000. Christoffer kontrar all-in och får potten.


Hand #156

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 156.

Ferit Gabriellson dealer
Tomas Chindeh small blind (15000)
Rafael Alkhouri big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Ohöjd mörkflop.

Flop Q♠ 7♥ K♦

Tomas satsar 30 000 och får syn.

Turn :Ed:

Båda checkar.

River 4♠

Tomas spelar 130 000. Rafael lägger sig och Tomas visar T♣. Rafael visar KJ.


Hand #155

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 155.

Christoffer Sonesson dealer
Ferit Gabriellson small blind (15000)
Tomas Chindeh big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Christoffer höjer till 68 000 och får potten.


Hand #154

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 154.

Rafael Alkhouri dealer
Christoffer Sonesson small blind (15000)
Ferit Gabriellson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Walk till Ferit.


Hand #153

Postat för 9 år sedan

Bord Finalbord Malmö Open 2009, Hand 153.

Tomas Chindeh dealer
Rafael Alkhouri small blind (15000)
Christoffer Sonesson big blind (30000)
Ante 3000

Preflop

Rafael och Christoffer ser en flop.

Flop 6♠ 5♥ K♣

Båda knackar.

Turn 3♣

Samma igen.

River 3♠

Christoffer satsar 42 000 och Rafael viker.