Live från Malmö Open 2010

Hand #16

Postat för 8 år sedan

Bord Malmö Open 2010, Hand 16.

Anders Gelser dealer
Jimmy Jönsson small blind (5000)
Paul Kristoffersson big blind (10000)
Ante 500

Preflop

Daniel Lundgren minhöjer till 20k. Paul synar.

Flop :Jb: 3♥ 3♠

Paul checkar. Daniel spelar 40k och Paul synar snabbt.

Turn 6♥

Paul checkar igen, liksom Daniel.

River :Tg:

Paul checkar, Daniel satsar 80k och får syn.

Showdown

Daniel har :Kb: :5b:
Paul har 5♠ :5g: och tar potten


Chipcount

Postat för 8 år sedan

Seat Spelare Chipcount
1 Paul Kristoffersson 716 000
2 Micke Norinder 1 112 000
5 Claes Stjernberg 241 000
6 Daniel Lundberg 265 500
7 Anders Gersel 155 500
8 Jimmy Jönsson 657 000


Hand #15

Postat för 8 år sedan

Bord Malmö Open 2010, Hand 15.

Daniel Lundgren dealer
Anders Gelser small blind (5000)
Jimmy Jönsson big blind (10000)
Ante 500

Preflop

Mikael Norinder höjer till 27k. Faraz Soltanzadeh hittar synen, liksom Daniel på knappen och Jimmy i bb. Familjepott med fyra pers alltså.

Flop 8♠ 5♠ :Es:

Micke checkar. Faraz går snabbt all-in för 141k och får efter lång betänketid syn av Daniel - samt av Jimmy! Micke säger "lycka till allihop" och lägger sig.

Turn :6b:

Daniel checkar. Jimmy går all-in genast, för 103 000, och Daniel hade nog helst inte velat se det. Till slut lägger han sig.

Faraz har :Eg: J♠
Jimmy visar K♠ Q♠

River 9♠

Jimmy har floppat nötterna och slår ut Faraz. Han åker upp rejält, till 543 000 om vi räknar rätt i huvudet.


Chipcount efter hand 13

Postat för 8 år sedan

SeatSpelareChipcountStartstack
1 Paul Kristoffersson 718 000 623 000
2 Micke Norinder 1 141 000 1 065 500
3 Faraz Soltanzadeh Naderi 173 000 273 000
5 Claes Stjernberg 243 000 186 000
6 Daniel Lundberg 459 500 454 500
7 Anders Gersel 172 500 110 500
8 Jimmy Jönsson 243 000 344 000


Hand #14

Postat för 8 år sedan

Bord Malmö Open 2010, Hand 14.

Claes Stjernberg dealer
Daniel Lundgren small blind (5000)
Anders Gelser big blind (10000)
Ante 500

Preflop

Jimmy Jönsson höjer till 24k och Daniel synar i sb. Anders lägger sig.

Flop :3b: :7b: :2b:

Daniel checkar. Jimmy satsar 42k, tar potten. Daniel visar :Es: K♠.


Hand #13

Postat för 8 år sedan

Bord Malmö Open 2010, Hand 13.

Faraz Soltanzadeh dealer
Claes Stjernberg small blind (5000)
Daniel Lundgren big blind (10000)
Ante 500

Preflop

Jimmy Jönsson höjer till 24k och Claes trycker snabbt all-in för 111 000 i lilla mörken. Jimmy synar.

Claes har :Eb: Q♥
Jimmy har :Eg: :Jb:

Flop :5b: T♥ 3♥

Turn 2♥

River Q♠

Claes dubblar, har nu 239 000.


Anders Gersel

Postat för 8 år sedanAnders Gersel är Danmarks sista hopp på finalbordet


Hand #12

Postat för 8 år sedan

Bord Malmö Open 2010, Hand 12.

Mikael Norinder dealer
Faraz Soltanzadeh small blind (5000)
Claes Stjernberg big blind (10000)
Ante 500

Preflop

Daniel Lundgren höjer till 21k och Claes synar i stora.

Flop :4b: 5♥ T♠

Claes checkar. Daniel satsar 30k och får potten.


Hand #11

Postat för 8 år sedan

Bord Malmö Open 2010, Hand 11.

Paul Kristoffersson dealer
Mikael Norinder small blind (5000)
Faraz Soltanzadeh big blind (10000)
Ante 500

Preflop

Mörkarna ser en ohöjd flopp.

Flop :7g: :Eg: T♥

Faraza satsar och vinner potten.


Hand #10

Postat för 8 år sedan

Bord Malmö Open 2010, Hand 10.

Jimmy Jönsson dealer
Paul Kristoffersson small blind (5000)
Mikael Norinder big blind (10000)
Ante 500

Preflop

Faraz Soltanzadeh höjer till 26k och Paul slår om till 80k i lilla mörken. Faraz synar till slut.

Flop :4g: T♥ 4♠

Paul vill ha en count - Faraz har 161k - och satsar sedan som av en ren slump 161 000. Faraz lägger sig.


Jimmy Jönsson

Postat för 8 år sedanJimmy Jönsson började dagen med 344 000 och har ökat drygt en big blind till 358 000


Hand #9

Postat för 8 år sedan

Bord Malmö Open 2010, Hand 9.

Anders Gelser dealer
Jimmy Jönsson small blind (5000)
Paul Kristoffersson big blind (10000)
Ante 500

Preflop

Daniel Lundgren limpar, liksom Jimmy. Tre spelare till floppen.

Flop 8♥ 7♥ K♠

Jimmy satsar 12k och Paul synar.

Turn :5b:

Jimmy checkar. Paul satsar 31k och får potten på det.


Hand #8

Postat för 8 år sedan

Bord Malmö Open 2010, Hand 8.

Daniel Lundgren dealer
Anders Gelser small blind (5000)
Jimmy Jönsson big blind (10000)
Ante 500

Preflop

Walk till Jimmy.


Hand #7

Postat för 8 år sedan

Bord Malmö Open 2010, Hand 7.

Claes Stjernberg dealer
Daniel Lundgren small blind (5000)
Anders Gelser big blind (10000)
Ante 500

Preflop

Jimmy Jönsson höjer till 24k utg och får potten.


Chipcount

Postat för 8 år sedan

SeatSpelareChipcount
1 Paul Kristoffersson 602 000
2 Micke Norinder 1 140 000
3 Faraz Soltanzadeh Naderi 275 000
5 Claes Stjernberg 143 000
6 Daniel Lundberg 458 500
7 Anders Gersel 193 500
8 Jimmy Jönsson 338 000