Live från Malmö Open 2012

Nedzib foldar AKs pre-flop

Postat för 6 år sedan

Nedzib Suman betar 18 000 och Morton Svaerke går all in med 183 000.

Johannes Korsar begär en count, och foldar efter att ha skärskådat Nedzibs stack på runt 300 000.


Upp till Nedzib att ta beslut om Svaerke: efter flera minuters betänketid väljer han att folda, men visar sedan A♠K♠. Han säger att han har spelat hela turneringen och inte vill åka hem nu!


23 175-kronorsbubbla

Postat för 6 år sedan

Näste man som åker ut går hem tomhänt. Därefter är man garanterade 23 175 riksdaler.


Johan dubblar

Postat för 6 år sedan

Johan Storåkers jammar 96 000 och får syn av Peter Andersson .


Johan har K♥Q♦
Peter har T♥T♦

Flopp 6♠4♣8♣
Turn Q♠
River J♥

Johan dubblar upp och pustar ut.


Ramzi plockar bra pott

Postat för 6 år sedan

Niclas Martinsson höjer upp till 16 000 och får 3 syn, däribland Ramzi Jelassi .


Floppen kommer 4♠J♣9♣ och alla spelare checkar.

Turn 5♠ och Niclas satsar 33 000. Ramzi synar, resten lägger sig.

River 3♦ och Niclas checkar. Ramzi lägger in 56 000.

Det dröjer ett tag, men Niclas synar till slut.

Ramzi visar 5♥5♦ för turnat set. Det är tillräckligt mycket för att ge honom potten.Erik ute

Postat för 6 år sedan

Sroud Mohammed Shakir limpar utg och Ramzi Jelassi isolerar till 22 000.


I big blind sitter Erik Tengen som bestämmer sig för att det blir hans bästa chans att dubbla upp. Han går all-in för 81 000.

Direkt efter går Sroud all-in och Ramzi tar sig fort bort från potten.

Erik har A♣Q♥
Sroud har A♦A♥

Flopp 9♦5♣Q♠
Turn 5♦
River A♠

Erik Tengen nästbubblar och åker ut på 14:e plats.


Johan dubblar

Postat för 6 år sedan

Niclas Martinsson höjer till 16 000 och Johan Gustavsson går all-in för 105 000.


Gråtsteksyn av Niclas.

Niclas har :ac:8♦
Johan har A♥Q♥

Flopp 2♥K♣5♠
Turn 2♣
River Q♦

Johan dubblar upp.


Mudassar plockar en pott av Ramzi

Postat för 6 år sedan

Mudassar Khan höjer upp till 16 000 och Ramzi Jelassi 3bettar från knappen till 38 000. Syn.


Floppen kommer 4♥9♣A♣ och båda spelarna checkar.

Turn 4♠ och Mudassar satsar 38 000. Syn av Ramzi.

River K♠ och Mudassar fortsätter med en satsning på 67 000. Det blir för mycket för Ramzi att syna.


Chip counts

Postat för 6 år sedan

Vi är igång igen!


Mörkar på 4000/8000 ante 1000

Namn Marker
Sroud Mohammed Shakir 520 000
Nedzib Suman 391 000
Mudassar Khan 380 000
Ramzi Jelassi 340 000
Niclas Martinsson 340 000
Peter Andersson 309 000
Johannes Korsar 270 000
Morten Svaerke 210 000
Johan Nilsson 163 000
Ferit Gabriellson 145 000
Johan Storåkers 134 000
Karl Rudwall 123 000
Erik Tengen 103 000
Johan Gustavsson 98 000


Dags för paus

Postat för 6 år sedan

Då är det dags för paus. 10 minuters bensträckare innan de 14 spelarna komer tillbaka. 


Ramzi slår ut en till

Postat för 6 år sedan

Ramzi Jelassi höjer till 12 000 för tredje handen i rad.


Peter Kvisthammar går all-in för runt 150 000. Syn av Ramzi.

Peter har 8♦8♠
Ramzi har A♥Q♣

Flippgudarna finns på Ramzis sida den här gången och han plockar potten på J♦Q♦6♣2♣7♥

Peter lämnar på 15:e plats.


Johnny ute

Postat för 6 år sedan

Johnny Jensen jammar för andra handen i rad, men får den här gången syn av Sroud Mohammed Shakir .


Johnny har Q♠J♣
Sroud har A♠K♣

Flopp 3♦A♣8♥ sätter stopp för diskussionerna direkt.
Turn 9♥
River 4♠

Nere på 15 spelare.


Försiktigt spel på bord 11

Postat för 6 år sedan

Runt bord 11, det ena av våra två kvarvarande bord, har vi, i tur och ordning från dealern, Nedzib Suman, Johan Nilsson, Johan Storåkers, Morten Svaerke , Johannes Korsar , Peter Andersson , Mudassar Khan och Ferit Gabriellson .


Spelet på det här bordet har, sedan Anders Dahlin bustade, varit relativt försiktigt och det är inte mycket att skriva hem om. Några marker växlar hand, men potterna håller sig kring 30 000 och det är sällan vi ens ser en flop.


Sroud dubblar

Postat för 6 år sedan

Niclas Martinsson höjer upp till 12 000 och Sroud Mohammed Shakir i big blind 3bettar. All-in från Niclas och syn av Sroud.


Niclas har K♥K♠
Sroud har Q♠Q♥

Flop 7♦T♠6♣
Turn 8♣ och Sroud börjar lämna sin plats...
... River Q♦

Sroud dubblar upp sina 207 000.


Johan Gustavsson

Postat för 6 år sedan


Johan Gustavsson har fortfarande chansen att plocka dubbelsegern efter sin Omaha-pokal tidigare i veckan.