Live från Malmö Open 2012

Svaerke mot Nilsson

Postat för 6 år sedan

Morten Svaerke inleder med 10500, Johan Nilsson på big blind synar.


Floppen 4♥5♠3♠. Morten Svaerke betar 15500, Johan Nilsson synar.


Turn: 2♥


River 7♥


Johan betar 24 000 och Morten synar. Nilsson visar 8♣6♦ och Svaerke muckar handen.


18 spelare - två bord

Postat för 6 år sedan

I och med Michael Tureniecs bust blev det spel på två bord. Nu spelar vi så ner till 13 spelare när det blir dags för hand-by-hand - bubblan brister nämligen vid 12 spelare.


Dagen bryter vi när 9 återstår.


5betjam

Postat för 6 år sedan

Ramzi Jelassi har fått ett nytt bord och bestämmer sig för att klicka i sen position en av de första händerna. Erik Tengen har följt med till samma bord och 3bettar.


Ramzi slänger in en 4bet till 55 000 varpå Erik går all-in.

Ramzi foldar direkt.

Erik visar :Ay::Ay:


Ramzi valuetownar sig själv

Postat för 6 år sedan

Ramzi Jelassi och Mudassar Khan spelar en pott i blind vs. blind.


Floppen ligger 8♣K♠A♥ och turn 7♦

På turn satsar Mudassar 12 000 och Ramzi gör det 25 000. Syn av Mudassar.

På river 7♠ satsar Ramzi 57 000. En stor bet, som uppenbart sätter Mudassar i tanken.

Han steker länge, frågar hur mycket Ramzi har kvar och bestämmer sig till slut för att syna.

Ramzi visar A♠:Js och tänker "Värdebet!". Mudassar tänker annorlunda och plockar potten med K♦7♥ för kåken.

"Han vet ju att jag aldrig synar med nåt som han inte är slagen av" förklarar RAmzi efter potten.Tureniec jammar

Postat för 6 år sedan

Michael Tureniec går all-in för 60 000 och får snabb syn av Nedzib Suman.


Michael har A♠6♠
Nedzib har A♣Q♣

Brädan 4♦T♠2♥7♣Q♦ gör att Michael får lämna turneringen.

18 spelare kvar.


Jelassi och Gabriellson diskuterar

Postat för 6 år sedan

Ferit Gabriellson betar 10 500. Ramzi Jelassi på big blind frågar hur många marker han har, får svaret "130 000", och meddelar att han trodde Ferit hade färre. Efter en kort betänketid så synar han.


Floppen: 6♥5♥5♦, och båda spelarna checkar.


Turn: 8♥, Jelassi satsar 18 000 och Gabriellson går all in. Ramzi tänker högt: "Du kommer förmodlingen vinna", och foldar.


Medan Ferit Gabriellson tar tillbaka sina marker fiskar Ramzi efter vilka kort han hade, men Ferit bara ler. "Hade du äss-sju? Hjärter ess?"

"Nej."

"Vad hände? Jag trodde jag ledde."

"Du ledde aldrig. Du var ljusår från att leda."


Erik Tengen

Postat för 6 år sedan


Eric Tengen har lyckats arbeta up stacken till 275 000.


Sroud Mohammed Shakir dubblar

Postat för 6 år sedan

Niclas Martinsson betar 12500 och får syn från Peter Kvisthammar på cutoff-position och Johnny Jensen på knappen, varpå Sroud Mohammar Shakir på small blind går all in med 71 500. Martinsson och Kvisthammar lägger sig, men Jensen är game.


Shakir sitter på Q♣T♣, Jensen har 9♣9♥.


Floppen 5♥K♣J♠


Turn 2♠


River T♠, och Sroud mer än fördubblar sin stack.


Philip Jacobsen ute

Postat för 6 år sedan

Philip Jacobsen jammar sina sista 66 000 från tidig position och det foldas till Johan Nilsson i big blind.


Han begär count och när det är nästan färdigt säger han syn och viker upp Q♣Q♠

Philip själv har 7♦6♦

Floppen kommer 4♥A♠6♥
Turn T♦
River 5♠

Philip accepterar sin utslagning, men måste passa på att fråga "Hur mycket skulle jag ha haft för att du skulle lägga dig?".


Chip counts

Postat för 6 år sedan

Namn Marker
Mudassar Khan 350000
Ramzi Jelassi 345000
Niclas Martinsson 333000
Nedzib Suman 252000
Johnny Jensen 232000
Philip Jacobsen 230000
Morten Svaerke 215000
Peter Andersson 165000
Peter Kvisthammar 161000
Johannes Korsar 150000
Ferit Gabriellson 142000
Anders Dahlin 140000
Rickard Larsson 127000
Erik Tengen 120000
Johan Nilsson 114500
Sroud Mohammed Shakir 102500
Karl Rudwall 100000
Martin Sander 90000
Johan Storåkers 79000
Michael Tureniec 70000
Johan Gustavsson 65000


Nivå 16

Postat för 6 år sedan

Då sätter vi i gång med nivå 16, och spelarna har fått byta ut sina 100-marker mot 500-marker. Blinds är nu 2500/5000, ante 500, och 21 spelare återstår. Chip counts kommer strax!


Lite action mellan Khan och Gabriellson

Postat för 6 år sedan

Mudassar Khan på knappen betar 9 000, och Ferit Gabriellson på small blind raisar med 22 000. Khan synar.


Floppen T♦J♦Q♣, båda spelarna checkar.


Turn 2♠, Ferit checkar, och Mudassar höjer med 17 000. Ferit synar.


River T♥, båda spelarna checkar. Ferit Gabriellson visar upp A♠9♣, men det är Mudassar Khan som går vinnande från skärmytslingen med J♥8♠.


Dags för paus!

Postat för 6 år sedan

Då var det dags för paus i 10 minuter och en alldeles pinfärska chip counts.


Rickard Larsson dubblar

Postat för 6 år sedan

Rickard Larsson limpar utg och small blind completar. Sroud Mohammed Shakir höjer upp till 24 000.


Rickard går all-in för 62 700 och Sroud hittar synen.

Rickard har K♥Q♣
Sroud har A♠J♥

Men det betalar av sig:

Flopp 6♠4♦J♠
Turn Q♦
River 8♣


Rudwall dubblar upp

Postat för 6 år sedan

Karl Rudwall gick all in med 55 900 marker efter Sroud Mohammed Shakir öppnat med 8 000 och fått syn från såväl Niclas Martinsson och Johan Gustavsson . Shakir och Martinsson foldade, och Gustavsson synade. Rudwall vände upp A♦A♥, Gustavsson 4♣4♦.


Floppen 2♥8♥7♠


Turn K♥


River 6♣, och Gustavsson lämnade över en skock marker till Rudwall.


Någon kommenterade "bra hand" till Rudwall, som tackade och noterade "bra läge".