Live från Malmö Open Poker Tournament 2014

Björn Eriksson ut på nionde plats

Postat för 4 år sedan

Carl Ekholm öppnar till 13 500 från cutoff och Björn Eriksson ställer för cirka 110 000 från big blind. Syn. Carl har 7♠7♥ och Björn A♣2♦. Bräda 8♠4♣6♥K♦5♣ och Björn är utslagen på nionde plats.