Live från Malmö Open Poker Tournament 2014

4 kvar

Postat för 4 år sedan


Lundgren ut på femte plats (61 200 SEK)

Postat för 4 år sedanDaniel Lundgren går all-in från cutoff för cirka 110 000. Carl Edholm på small blind går också all-in för 300 000. Abid Hosseindad på big blind tar ett kort tänk och foldar sen. Daniel har Q♣9♥ och Carl A♦Q♠. Bräda 2♣9♣A♠7♣8♦ och Daniel är utslagen på femte plats.


Sterner jammar

Postat för 4 år sedan

Abid Hosseindad öppnar till 35 000 från hijack och Ludvig Sterner ställer för cirka 300 000 från small blind. Abid funderar, men viker sedan.


Mikael Zackariasen

Postat för 4 år sedan

På brädan K♠T♥K♥2♦8♦ går Mikael Zackariasen all-in, och Carl Edholm funderar men viker sedan.


Ny nivå

Postat för 4 år sedan

Blinds 8000/16000 med ante 2000All-in

Postat för 4 år sedan

Abid Hosseindad öppnar till 24 000 från knapp och Daniel Lundgren går all-in från big blind. Abid viker snabbt.


Hjärter ess

Postat för 4 år sedan

Daniel Lundgren öppnar 25 000 från cutoff, och Ludvig Sterner slår om till 51 000 från knapp. Daniel funderar och viker sedan med hjärter ess öppet.


55

Postat för 4 år sedan

Carl Edholm öppnar till 25 000 från knapp, och Abid Hosseindad säger 55 000 från small blind. Kort fundering och sedan vik från Carl.


Lugnt igen

Postat för 4 år sedan

Stackarna har åter jämnats ut en smula, vilket har fått spelet att lugna ner sig efter Thomas Jespersens bust.


5 kvar

Postat för 4 år sedan


Jespersen ut på sjätte plats (45 900 SEK)

Postat för 4 år sedan

Thomas Jespersen går all-in från small blind och får syn av Abid Hosseindad på big blind. Thomas har A♣J♣ och Abid K♥K♣. Brädan blankar och Thomas är ute på sjätte plats.AAA22

Postat för 4 år sedan

Mikael Zackariasen öppnar till 27 000 från hijack och Ludvig Sterner synar från knapp. Flopp A♥2♥K♣ checkas av bägge spelarna. Turn är 2♣. Mikael checkar och Ludvig satsar 15 000. Syn av Mikael. River är 3♠ och Mikael ställer för 145 000. Ludvig funderar och lägger sig sedan. Mikael visar A♠A♦.