Live från Nordic Light 2007

Bord Finalbord - Nordic Light, Hand 151

Postat för 12 år sedan

Bord Finalbord - Nordic Light , Hand 151 .

Peter Eichardt (Stockholm) dealer
Peter Eichardt (Stockholm) small blind (10000)
Lai Kim Hon (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Peter Eichardt höjer till 60 000

Lai Kim Hon synar

Flop

Rundcheck

Turn

Lai satsar 80 000

Peter lägger sig


Bord Finalbord - Nordic Light, Hand 150

Postat för 12 år sedan

Bord Finalbord - Nordic Light , Hand 150 .

Lai Kim Hon (Stockholm) dealer
Lai Kim Hon (Stockholm) small blind (10000)
Peter Eichardt (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Lai Kim Hon höjer till 60 000

Peter Eichardt synar

Flop

Peter checkar

Lai checkar

Turn

Peter checkar

Lai satsar 70 000 och vinner potten


2007-02-05 01:55:35

Postat för 12 år sedan

Det svänger fort fram och åter på dessa nivåer.

Bord Finalbord - Nordic Light , Hand 149 .

Peter Eichardt (Stockholm) dealer
Peter Eichardt (Stockholm) small blind (10000)
Lai Kim Hon (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Peter Eichardt höjer till 60 000

Lai Kim Hon synar

Flop

Lai checkar

Peter satsar 100 000

Lai går all-in och vinner potten och hoppar upp till cirka 500.000

Peter har nu också ungefär 500.000


Bord Finalbord - Nordic Light, Hand 149

Postat för 12 år sedan

Bord Finalbord - Nordic Light , Hand 149 .

Peter Eichardt (Stockholm) dealer
Peter Eichardt (Stockholm) small blind (10000)
Lai Kim Hon (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Peter Eichardt höjer till 60 000

Lai Kim Hon synar

Flop

Lai checkar

Peter satsar 100 000

Lai går all-in och vinner potten


2007-02-05 01:53:00

Postat för 12 år sedan

Bord Finalbord - Nordic Light , Hand 147 .

Peter Eichardt (Stockholm) dealer
Peter Eichardt (Stockholm) small blind (10000)
Lai Kim Hon (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Peter Eichardt höjer till 60 000

Lai Kim Hon höjer till 120 000

Peter synar

Flop

Lai checkar

Peter checkar

Turn

Lai checkar

Peter checkar

River

Lai checkar

Peter satsar 100 000

Lai lägger sig

Lai har nu ungefär 360.000


Bord Finalbord - Nordic Light, Hand 148

Postat för 12 år sedan

Bord Finalbord - Nordic Light , Hand 148 .

Lai Kim Hon (Stockholm) dealer
Lai Kim Hon (Stockholm) small blind (10000)
Peter Eichardt (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Action okänd


Bord Finalbord - Nordic Light, Hand 147

Postat för 12 år sedan

Bord Finalbord - Nordic Light , Hand 147 .

Peter Eichardt (Stockholm) dealer
Peter Eichardt (Stockholm) small blind (10000)
Lai Kim Hon (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Peter Eichardt höjer till 60 000

Lai Kim Hon höjer till 120 000

Peter synar

Flop

Lai checkar

Peter checkar

Turn

Lai checkar

Peter checkar

River

Lai checkar

Peter satsar 100 000

Lai lägger sig


2007-02-05 01:47:58

Postat för 12 år sedan

Lai har hela den här andra dagen suttit med en stabil stack med marker nästan rakt igenom.

Till skillnad från några av de andra spelarna har Lai lugnt och stilla ökat på sin markerstapel allt eftersom,

och visar nu vid head-up inga som helst finalnerver. Det här verkar bli riktigt spännande.


Bord Finalbord - Nordic Light, Hand 146

Postat för 12 år sedan

Bord Finalbord - Nordic Light , Hand 146 .

Lai Kim Hon (Stockholm) dealer
Lai Kim Hon (Stockholm) small blind (10000)
Peter Eichardt (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Peter Eichardt vinner potten


Bord Finalbord - Nordic Light, Hand 145

Postat för 12 år sedan

Bord Finalbord - Nordic Light , Hand 145 .

Peter Eichardt (Stockholm) dealer
Peter Eichardt (Stockholm) small blind (10000)
Lai Kim Hon (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Peter Eichardt synar

Lai Kim Hon checkar

Flop

Rundcheck

Turn

Lai checkar

Peter satsar 25 000

Lai höjer till 50 000 och vinner potten


Bord Finalbord - Nordic Light, Hand 144

Postat för 12 år sedan

Bord Finalbord - Nordic Light , Hand 144 .

Lai Kim Hon (Stockholm) dealer
Lai Kim Hon (Stockholm) small blind (10000)
Peter Eichardt (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

PreflopLai Kim Hon synar, Peter Eichardt checkar.

Flop

Rundcheck

Turn

Peter satsar 30 000 och vinner potten


Bord Finalbord - Nordic Light, Hand 143

Postat för 12 år sedan

Bord Finalbord - Nordic Light , Hand 143 .

Peter Eichardt (Stockholm) dealer
Peter Eichardt (Stockholm) small blind (10000)
Lai Kim Hon (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Peter Eichardt höjer till 40 000

Lai Kim Hon synar

Flop

Lai checkar

Peter satsar 25 000

Lai går all-in för totalt 400 000

Peter lägger sig2007-02-05 01:38:44

Postat för 12 år sedan

Kort paus medan Peter och Lai diskuterar eventuell deal


2007-02-05 01:36:33

Postat för 12 år sedan

Bord Finalbord - Nordic Light , Hand 142 .

Lai Kim Hon (Stockholm) dealer
Peter Eichardt (Stockholm) small blind (10000)
Rickard Olofsson (Gävle) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Rickard Olofsson går all-in för totalt 162 000

Peter Eichardt synar med

Peter har

Flop

Turn

River
Rickard Olofsson utslagen på plats 3


Inför heads-up har Lai cirka 400.000

och Peter ungefär 600.000