Live från Nordic Light Poker 2013

A chip and a chair

Postat för 6 år sedan

Örjahn Winther är riktigt shortstackad, som chip counts visat. Efter anten är betald har han 100 marker kvar och sitter dessutom i big blind.


Björn Nordberg höjer upp och Apo Arslan 3bettar. Björn viker och det blir showdown.

"Ja! Två överkort!" säger Örjahn glatt när han visar 8♥4♦ mot Apos 2♠2♣

Brädan J♣4♣K♥8♦7♠

Nu jobbar vi på årets återhämtning!

Redan handen därpå fortsätter Örjahn dundra med Q♠5♦ mot J♥J♦

Brädan 8♥4♥T♠Q♦7♦ ger Örjahn ytterligare en välkommen uppdubbling.


Örjahn Winther