Live från Nordic Light Poker 2013

Ruzgar dubblar

Postat för 6 år sedan

Ruzgar Hussaian får in stacken på drygt 69 000 mot Richard Olofsson .


Ruzgar med 9♠9♦

Richard med 7♥7♦

Flopp K♦9♥4♠

Turn T♣
River K♠