Live från Nordic Light Poker 2013

Andreas jammar

Postat för 6 år sedan

På turn ligger brädan J♠6♦4♦2♠. Potten är på drygt 125 000 och Fredrik Renström satsar 100 000. 


Efter lite betänketid går Andreas Högdahl all-in för 558 000. Dags för betänketid, men till slut väljer Fredrik att vika.