Live från Nordic Masters of Poker 2007

Bord Finalbord Nordic Masters, Hand 248

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Nordic Masters , Hand 248 .

Lars Kjestrup (Uppsala) dealer
Lars Kjestrup (Uppsala) small blind (10000)
Jonas Ödman (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Lars lägger sig


Bord Finalbord Nordic Masters, Hand 247

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Nordic Masters , Hand 247 .

Jonas Ödman (Stockholm) dealer
Jonas Ödman (Stockholm) small blind (10000)
Lars Kjestrup (Uppsala) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Jonas höjer till okänt belopp och vinner potten


Bord Finalbord Nordic Masters, Hand 246

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Nordic Masters , Hand 246 .

Lars Kjestrup (Uppsala) dealer
Lars Kjestrup (Uppsala) small blind (10000)
Jonas Ödman (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Lars höjer till 60 000

Jonas går all-in och vinner potten


Bord Finalbord Nordic Masters, Hand 245

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Nordic Masters , Hand 245 .

Jonas Ödman (Stockholm) dealer
Jonas Ödman (Stockholm) small blind (10000)
Lars Kjestrup (Uppsala) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Jonas satsar och vinner potten


Bord Finalbord Nordic Masters, Hand 244

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Nordic Masters , Hand 244 .

Lars Kjestrup (Uppsala) dealer
Lars Kjestrup (Uppsala) small blind (10000)
Jonas Ödman (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Lars lägger sig


Bord Finalbord Nordic Masters, Hand 243

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Nordic Masters , Hand 243 .

Jonas Ödman (Stockholm) dealer
Jonas Ödman (Stockholm) small blind (10000)
Lars Kjestrup (Uppsala) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Jonas lägger sig


Bord Finalbord Nordic Masters, Hand 242

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Nordic Masters , Hand 242 .

Lars Kjestrup (Uppsala) dealer
Lars Kjestrup (Uppsala) small blind (10000)
Jonas Ödman (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Lars lägger sigBord Finalbord Nordic Masters, Hand 241

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Nordic Masters , Hand 241 .

Jonas Ödman (Stockholm) dealer
Jonas Ödman (Stockholm) small blind (10000)
Lars Kjestrup (Uppsala) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Jonas satsar och vinner potten


Bord Finalbord Nordic Masters, Hand 240

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Nordic Masters , Hand 240 .

Lars Kjestrup (Uppsala) dealer
Lars Kjestrup (Uppsala) small blind (10000)
Jonas Ödman (Stockholm) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Återigen har vi missat några händer som varit ganska så ointressanta, på grund av datastrul


2007-03-25 23:49:41

Postat för 11 år sedan

Lars har knappen och lilla mörken:

Lars synar. Jonas checkar

Floppen 2 3 9 check check

turn dam - Jonas satsar 35 000 - Lars synar

river knekt - Jonas satsar 75 000 - Lars synar.

Lars vinner potten.


2007-03-25 23:47:01

Postat för 11 år sedan

Lars betar 60 000 syn av Jonas

Check på floppen

Turn check från Jonas, Lars satsar 80 000 och Lars lägger sig.


2007-03-25 23:46:04

Postat för 11 år sedan

Där gick head-up-datorn ner för tredje gången.


2007-03-25 23:44:36

Postat för 11 år sedan

Bord Finalbord Nordic Masters , Hand 226 .

Jonas Ödman (Stockholm) dealer
Jonas Ödman (Stockholm) small blind (10000)
Lars Kjestrup (Uppsala) big blind (20000)
Ante 2000

Preflop


Jonas höjer till 70 000

Lars synar

Flop

Lars checkar

Jonas satsar 100 000

Lars går all-in och vinner potten


Helt lika med marker.