Live från Nordic Masters of Poker 2009

Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 170

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 170 . Alexander Ivarsson dealer Alexander Ivarsson small blind (15000) Zeki Turan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Alexander Ivarsson går all-in för 185 000Zeki synar Showdown Alex har Zeki visar Bordet kommer Zeki vinner med ess hög. Alexaner är utlsagen på andra plats och får med sig 655 000 Zeki Turan står som vinnare i årets Nordic Masters


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 169

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 169 . Zeki Turan dealer Zeki Turan small blind (15000) Alexander Ivarsson big blind (30000) Ante 3000 Preflop Zeki Turan synarAlexander Ivarsson höjer till 110 000Zeki återhöjer till 250 000Alex går all-in för över 1 300 000 och får syn Showdown Alex visar Zeki visar Bordet kommer Zeki har nu cirka 2 400 000Alex är nere på ungefär 200 000


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 168

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 168 . Alexander Ivarsson dealer Alexander Ivarsson small blind (15000) Zeki Turan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Alexander Ivarsson höjer till 75 000Zeki Turan återhöjer till 190 000 och vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 167

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 167 . Zeki Turan dealer Zeki Turan small blind (15000) Alexander Ivarsson big blind (30000) Ante 3000 Preflop Zeki Turan synarAlexander Ivarsson höjer till 110 000 och vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 166

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 166 . Alexander Ivarsson dealer Alexander Ivarsson small blind (15000) Zeki Turan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Alexander Ivarsson höjer till 75 000Zeki Turan synar Flop Zeki checkarAlex satsar 95 000Zeki höjer till 300 000 och vinner potten.Alex har nu cirka 1 400 000 framför sigZeki har cirka 1 300 000 framför sig


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 165

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 165 . Zeki Turan dealer Zeki Turan small blind (15000) Alexander Ivarsson big blind (30000) Ante 3000 Preflop Rundfold - dvs alla lägger sig fram till Alexander Ivarsson som vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 164

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 164 . Alexander Ivarsson dealer Alexander Ivarsson small blind (15000) Zeki Turan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Alexander Ivarsson höjer till 75 000Zeki Turan synar Flop Zeki checkarAlex satsar 100 000 och vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 163

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 163 . Zeki Turan dealer Zeki Turan small blind (15000) Alexander Ivarsson big blind (30000) Ante 3000 Preflop Zeki Turan höjer till 70 000Alexander Ivarsson synar Flop Alex checkarZeki satsar 75 000Alex synar Turn Alex checkarZeki satsar 115 000Alex går all-in för cirka 1 200 000 och vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 162

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 162 . Alexander Ivarsson dealer Alexander Ivarsson small blind (15000) Zeki Turan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Rundfold - dvs alla lägger sig fram till Zeki Turan som vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 161

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 161 . Zeki Turan dealer Zeki Turan small blind (15000) Alexander Ivarsson big blind (30000) Ante 3000 Preflop Zeki Turan höjer till 70 000Alexander Ivarsson återhöjer till 170 000Zeki går all-in för över miljonenAlex tar på sig tänkarluvan innan han lägger sig.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 160

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 160 . Alexander Ivarsson dealer Alexander Ivarsson small blind (15000) Zeki Turan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Rundfold - dvs alla lägger sig fram till Zeki Turan som vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 159

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 159 . Zeki Turan dealer Zeki Turan small blind (15000) Alexander Ivarsson big blind (30000) Ante 3000 Preflop Zeki Turan höjer till 70 000 och vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 158

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 158 . Alexander Ivarsson dealer Alexander Ivarsson small blind (15000) Zeki Turan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Alexander Ivarsson höjer till 75 000Zeki Turan synar Flop Rundcheck Turn Zeki checkarAlex satsar 100 000Zeki synar River Zeki satsar 160 000Alex tar en lång funderare och synar Showdown Zeki visar upp en bluff med Alex visar och vinner med par i ess.Vi har en ny ledare.Alex har nu cirka 1 500 000Zeki har cirka 1 200 000


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 157

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 157 . Zeki Turan dealer Zeki Turan small blind (15000) Alexander Ivarsson big blind (30000) Ante 3000 Preflop Zeki Turan höjer till 70 000 och vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 156

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 156 . Alexander Ivarsson dealer Alexander Ivarsson small blind (15000) Zeki Turan big blind (30000) Ante 3000 Preflop Alexander Ivarsson höjer till 75 000Zeki Turan höjer till 170 0000Alex går all-in för nästan 600 000 och får syn. Showdown Alex visar Zeki visar Bordet kommer Alex dubblar upp och har nu nästan 1 200 000.Det ger Zeki cirka 1 500 000.