Live från Nordic Masters of Poker 2009

2009-03-29 23:12

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 136.

Alexander Ivarsson dealer
Alexander Ivarsson small blind (10000)
Zeki Turan big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Rundfold - dvs alla lägger sig fram till Zeki Turan som vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 136

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 136 . Alexander Ivarsson dealer Alexander Ivarsson small blind (10000) Zeki Turan big blind (20000) Ante 2000 Preflop Rundfold - dvs alla lägger sig fram till Zeki Turan som vinner potten.


2009-03-29 23:11

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 135.

Zeki Turan dealer
Zeki Turan small blind (10000)
Alexander Ivarsson big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Rundfold - dvs alla lägger sig fram till Alexander Ivarsson som vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 135

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 135 . Zeki Turan dealer Zeki Turan small blind (10000) Alexander Ivarsson big blind (20000) Ante 2000 Preflop Rundfold - dvs alla lägger sig fram till Alexander Ivarsson som vinner potten.


2009-03-29 23:10

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 134.

Alexander Ivarsson dealer
Alexander Ivarsson small blind (10000)
Zeki Turan big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Alexander Ivarsson höjer till 51 000
Zeki Turan återhöjer till 160 000 och vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 134

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 134 . Alexander Ivarsson dealer Alexander Ivarsson small blind (10000) Zeki Turan big blind (20000) Ante 2000 Preflop Alexander Ivarsson höjer till 51 000Zeki Turan återhöjer till 160 000 och vinner potten.


2009-03-29 23:07

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 133.

Zeki Turan dealer
Zeki Turan small blind (10000)
Alexander Ivarsson big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Zeki Turan höjer till 65 000
Alexander Ivarsson går all-in för cirka 400 000
Zeki tror han kanske leder och synar.

Showdown
Zeki visar :Eg: J♥
Alex visar :9g: :8b:

Bordet kommer 9♠ J♥ Q♠ 2♠ :5g:

Alex vinner med par i nior och dubblar upp till cirka 800 000
Zeki har nu cirka 1 800 000 framför sig.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 133

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 133 . Zeki Turan dealer Zeki Turan small blind (10000) Alexander Ivarsson big blind (20000) Ante 2000 Preflop Zeki Turan höjer till 65 000Alexander Ivarsson går all-in för cirka 400 000Zeki tror han kanske leder och synar. Showdown Zeki visar Alex visar Bordet kommer Alex vinner med par i nior och dubblar upp till cirka 800 000Zeki har nu cirka 1 800 000 framför sig.


2009-03-29 23:06

Postat för 10 år sedan

Zeki är massiv chipleader.

Alexander


2009-03-29 23:06

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 132.

Alexander Ivarsson dealer
Alexander Ivarsson small blind (10000)
Zeki Turan big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Alexander Ivarsson höjer till 55 000 och vinner potten.


2009-03-29 23:02

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 131.

Zeki Turan dealer
Zeki Turan small blind (10000)
Alexander Ivarsson big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Zeki Turan höjer till 55 000
Alexander Ivarsson synar

Flop 4♠ :7b: :8b:
Alex checkar
Zeki checkar

Turn :7g:
Alex satsar 70 000
Zeki funderar bra länge innan han synar

River :6b:
Alex satsar 145 000
Zeki synar

Showdown
Alex har :Qg: :Jg: för par i sjuor med damkicker
Zeki visar :Eb: 6♠ för två par sjuor och sexor.

Zeki vinner potten och Alex är nu nere på cirka 300 000


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 132

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 132 . Alexander Ivarsson dealer Alexander Ivarsson small blind (10000) Zeki Turan big blind (20000) Ante 2000 Preflop Rundfold - dvs alla lägger sig fram till Zeki Turan som vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 131

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 131 . Zeki Turan dealer Zeki Turan small blind (10000) Alexander Ivarsson big blind (20000) Ante 2000 Preflop Zeki Turan höjer till 55 000Alexander Ivarsson synar Flop Alex checkarZeki checkar Turn Alex satsar 70 000Zeki funderar bra länge innan han synar River Alex satsar 145 000Zeki synar Showdown Alex har för par i sjuor med damkickerZeki visar för två par sjuor och sexor.Zeki vinner potten och Alex är nu nere på cirka 300 000


2009-03-29 22:57

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 130.

Alexander Ivarsson dealer
Alexander Ivarsson small blind (10000)
Zeki Turan big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Alexander Ivarsson höjer till 55 000 och vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 130

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 130 . Alexander Ivarsson dealer Alexander Ivarsson small blind (10000) Zeki Turan big blind (20000) Ante 2000 Preflop Alexander Ivarsson höjer till 55 000 och vinner potten.