Live från Nordic Masters of Poker 2009

2009-03-29 22:42

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 123.

Zeki Turan dealer
Zeki Turan small blind (10000)
Alexander Ivarsson big blind (20000)
Ante 2000

Preflop

Zeki Turan synar
Alexander Ivarsson checkar

Flop 9♥ :2b: 5♠
Alex satsar 25 000 och vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 123

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 123 . Zeki Turan dealer Zeki Turan small blind (10000) Alexander Ivarsson big blind (20000) Ante 2000 Preflop Zeki Turan synarAlexander Ivarsson checkar Flop Alex satsar 25 000 och vinner potten.


2009-03-29 22:39

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 122.

Alexander Ivarsson dealer
Alexander Ivarsson small blind (8000)
Zeki Turan big blind (16000)
Ante 1500

Preflop

Alexander Ivarsson höjer till 45 000
Zeki Turan synar.

Flop 4♥ 5♠ 6♥
Zeki checkar
Alex satsar 58 000
Zeki synar

Turn 4♠
Zeki checkar
Alex checkar

River :Eb:
Zeki satsar 163 000 och vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 122

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 122 . Alexander Ivarsson dealer Alexander Ivarsson small blind (8000) Zeki Turan big blind (16000) Ante 1500 Preflop Alexander Ivarsson höjer till 45 000Zeki Turan synar. Flop Zeki checkarAlex satsar 58 000Zeki synar Turn Zeki checkarAlex checkar River Zeki satsar 163 000 och vinner potten.


2009-03-29 22:31

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 121.

Zeki Turan dealer
Zeki Turan small blind (8000)
Alexander Ivarsson big blind (16000)
Ante 1500

Preflop

Zeki Turan höjer till 40 000
Alexander Ivarsson synar

Flop :Kb: :Kg: 2♥
Alexander checkar
Zeki satsar 65 000
Alexander synar

Turn :Eh:
Rundcheck

River T♠
Alexander checkar
Zeki satsar 89 000
Alexander synar

Showdown
Zeki visar :Eg: :3b:
Alexander visar :Es: 9♠

Spelarna delar på potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 121

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 121 . Zeki Turan dealer Zeki Turan small blind (8000) Alexander Ivarsson big blind (16000) Ante 1500 Preflop Zeki Turan höjer till 40 000Alexander Ivarsson synar Flop Alexander checkarZeki satsar 65 000Alexander synar Turn Rundcheck River Alexander checkarZeki satsar 89 000Alexander synar Showdown Zeki visar Alexander visar Spelarna delar på potten.


2009-03-29 22:31

Postat för 10 år sedan

Joakims sista hand innan han bestämt sig för hur han ska agera.


2009-03-29 22:28

Postat för 10 år sedan

Chip count inför heads up
Zeki Turan 1 800 000
Alexander Ivarsson 860 000
Joakim Garp 480 000 kr
Zoran Mitic 370 000 kr
Gunnar Råbe 270 000 kr
Hamid Reza Salehi 200 000 kr
Samir Shakhtoor 145 000 kr
Mikael Petersson 105 000 kr
Mattias Ericsson 75 000 kr
Allt om poker!


2009-03-29 22:21

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 120.

Alexander Ivarsson dealer
Zeki Turan small blind (8000)
Joakim Garp big blind (16000)
Ante 1500

Preflop

Zeki Turan höjer till 39 000
Joakim Garp återhöjer till 90 000
Zeki går all-in som är mer än Joakims återstående 370 000.
Joakim synar.

Showdown
Zeki leder med :Es: :Qb:
Joakim har :Eh: J♥

Bordet blir 9♠ :3b: Q♠ K♥ :7b:

Zeki vinner potten med par i damer

Joakim utslagen på tredje plats och får med sig 480 000 kronor i prispengar.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 120

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 120 . Alexander Ivarsson dealer Zeki Turan small blind (8000) Joakim Garp big blind (16000) Ante 1500 Preflop Zeki Turan höjer till 39 000Joakim Garp återhöjer till 90 000Zeki går all-in som är mer än Joakims återstående 370 000.Joakim synar. Showdown Zeki leder med Joakim har Bordet blir Zeki vinner potten med par i damer Joakim utslagen på tredje plats och får med sig 480 000 kronor i prispengar.


2009-03-29 22:18

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 119.

Joakim Garp dealer
Alexander Ivarsson small blind (8000)
Zeki Turan big blind (16000)
Ante 1500

Preflop

Alexander Ivarsson höjer till 36 000
Zeki Turan synar

Flop :2b: :3b: 6♥
Alexander satsar 46 000 och vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 119

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 119 . Joakim Garp dealer Alexander Ivarsson small blind (8000) Zeki Turan big blind (16000) Ante 1500 Preflop Alexander Ivarsson höjer till 36 000Zeki Turan synar Flop Alexander satsar 46 000 och vinner potten.


2009-03-29 22:19

Postat för 10 år sedan

En ungefärlig chipcount:

Zeki 1 300 000

Alexander 800 000

Joakim 500 000


2009-03-29 22:17

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 118.

Zeki Turan dealer
Joakim Garp small blind (8000)
Alexander Ivarsson big blind (16000)
Ante 1500

Preflop

Zeki Turan höjer till 40 000 och vinner potten.


Bord Finalbord i Nordic Masters, Hand 118

Postat för 10 år sedan

Bord Finalbord i Nordic Masters , Hand 118 . Zeki Turan dealer Joakim Garp small blind (8000) Alexander Ivarsson big blind (16000) Ante 1500 Preflop Zeki Turan höjer till 40 000 och vinner potten.