Live från Nordic Masters of Poker 2011

Finalbordsbubbla

Postat för 7 år sedan

Vi spelar fortfarande hand by hand och finalbordsbubbla. Det är dessutom pengabubbla. Den som åker ut nu går hem tomhänt, medan lägsta placeringen betalar 60 800 kronor. Det är därför väldigt passivt och avvaktande spel.


Martins tur att dubbla

Postat för 7 år sedan

Michael Tureniec  höjer  till 16 000 och Martin Jacobson  går all-in för runt 153 500. Michael visar K♠K♣ och Martin har Q♦J♦


Floppen kommer Q♠3♦T♦ och Martin plockar upp drygt en miljon outs.

Turn A♠ ger ytterligare outs för stegen.

River 4♦ och färgen sitter. Martin dubblar upp.


Michael dubblar upp mot Martin

Postat för 7 år sedan

Det är blind vs blind battle mellan Martin Jacobson  och Michael Tureniec . De har hela tiden spelat hårt och aggressivt mot varandra, och vi har sett framför oss att det till slut skulle bli en riktigt stor pott, även om det mesta har varit lite steals fram och tillbaka.


Till slut kom dock den stora potten.

Martin och Michael sitter och höjer in i varandra och till slut får Michael in hela sin stack på runt 300 000 mot Martin. Michael med A♥T♠ och Martin med Q♥J♥

Brädan J♦K♣5♦ 9♣Q♠ ger Michael stegen och därmed potten på över 600 000.


Och där är Simon ute

Postat för 7 år sedan

Simon Persson  ställer för 80 000 och får syn av William Thorson .


Simon har A♠4♥
William har A♥8♥

Floppen kommer Q♦4♣5♥ och det börjar bra för Simon.
Turn 3♣ ändrar ingenting.
River 8♣ ger William bättre par, och därmed är vi nere på 10 spelare.

Vi spelar nu hand by hand tills finalbordsbubblan är brusten.


Michael Tureniec vinner pott

Postat för 7 år sedan

Michael Tureniec har tappat en del sedan middagen men nu fick han tillbaka en del.


Med runt 30 000 i potten och på bordet Q♠ K♠ 6♠ betar Tureniec 15 000 efter att Michael Nilsson tidigare checkat. Syn från Nilsson och på turn 7♥. Check och bet 20 0000 av Tureniec och Nilsson synar åter. River 2♠, check igen från Nilsson och Tureniec betar 38 000. Nilsson foldar och Tureniec får tillbaka en del av det han tidigare förlorat mot främst Martin Jacobsson.


William dubblar upp

Postat för 7 år sedan

William Thorson  höjer utg och får syn av Björn Lindberg


Floppen kommer Q♦Q♥6♦ och William satsar. Björn går all-in och får syn av William.

William med K♣Q♣ och Björn med K♦8♦

Turn 8♣ och river 2♥ säkrar Williams uppdubbling till runt 300 000.

(Tack Simon Persson för refererandet av handen)


Erik dubblar upp

Postat för 7 år sedan

Erik Arvidsson   var en av de med minst stack i pausen, kom tillbaka och lyckades dubbla upp i en av de första händerna.


Martin Jacobson  höjer till 12 000 och Erik squeezar all-in. Martin synar.

Erik har 6♦6♥ och Martin A♣9♠

Floppen kommer 6♣5♠2♣, turn Q♣ och Martin plockar upp backdoorfärgdraget, men river blankar med Q♠ och Erik vinner potten med sin kåk. 


Ny nivå

Postat för 7 år sedan

Med 11 spelare kvar spelar vi nu 3000/6000 med 500 i ante.


Simo slår ut Sami

Postat för 7 år sedan

William Thorson  väljer att bara limpa utg och snabbt är Simo Kladny där och går all-in för 150 000 (William har drygt 100 000 i stacken). På knappen sitter Sami Sidia som synar sig all-in för drygt 135 000. William lägger sig.


Simo har 7♥7♠
Sami har A♠K♣

Brädan 3♣Q♦Q♥T♥8♠ kommer utan de kort Sami behöver och därmed rusar Simo upp till runt 300 000 och vi är nere på 11 spelare.Simo Kladny


Ny nivå sedan en tid tillbaka

Postat för 7 år sedan

Tempot har lugnat ner sig vid borden då vi har tolv personer kvar. Ny nivå sedan en tid tillbaka är 2000/4000 med 400 i ante.


Lala Mahmod vinner stor pott

Postat för 7 år sedan

Lala Mahmod betar 20 000 efter både flop, turn och river och sätter på sista kortet nötfärgen med A♥ J♥. Simon Persson muckar missnöjt sin hand och ser potten på runt 150 000 gå till Lala.


Michael mot Michael

Postat för 7 år sedan

Michael Tureniec  höjer till 6000 och får syn av Michael Nilsson .


Floppen kommer T♦3♦T♥ och Tureniec fortsätter med en satsning på 11 000. Nilsson synar.

Turn Q♥ och båda spelarna checkar.

På river K♠ satsar Tureniec 28 000. Nilsson synar.

Tureniec har A♥K♣
Nilsson har T♠8♠ och får potten.


Ferit Gabriellson

Postat för 7 år sedan

Ferit Gabriellson  har arbetat rejält shortstackad och dessutom inte lyckats få några kort. Till slut plockar han upp A♠Q♦ i tidi position och höjer till 7500 med drygt 40 000 bakom. Martin Jacobson  på knappen isoraisar honom all-in och Ferit synar.


Martin har A♥K♠

Brädan 2♣3♣8♣9♥5♣ ser till att Ferit får lov att lämna turneringen.


Ferit dubblar upp

Postat för 7 år sedan

Michael Tureniec  höjer till 6000 och Ferit Gabriellson  i small blind går all-in för 31 800. Michael synar. "Har du monster?" frågar Ferit och viker upp A♣J♠. "Näe" svarar Michael och visar T♦9♠


Brädan 2♥3♥K♣2♠6♠ ger Ferit uppdubblingen.


Kenneth ute

Postat för 7 år sedan

Martin Jacobson  höjer till 6300 och Kenneth Almgren squeezar all-in för 50 000. Martin synar.


Martin har A♦K♠ och Kenneth 9♠9♥

Brädan 6♥8♠2♥K♦J♦ innehåller ett av de kort Martin behöver för att vinna potten, och därmed är vi nere på 13 spelare.