Live från Nordic Masters of Poker 2012

Josef Redondo ute

Postat för 7 år sedan

Josef Redondo skyfflar in sina marker med 77 mot Thomas Lindgrens AT. Ett ess på floppen och vi är nere på femton spelare.


Garp

Postat för 7 år sedanJoakim Garp är med mycket god marginal chip leader. Han har nästan fyra gånger så mycket som tvåorna Peter Danielsson och Milan Olsson .


Filip Bryndahl ute

Postat för 7 år sedan

Filip Bryndahl går all-in för 22 500 med 99 och får syn av Amirjam Nourbakhts QJ. Amirjam träffar på river och Filip är ute. Sexton spelare kvar.


Martin Emanuelsson ute

Postat för 7 år sedan

Milan Olsson öppnar med 5500 och får syn av Michael Tureniec . Martin Emanuelsson går all-in för 23 800 och Johnny Lodden synar. Övriga spelare viker.


Martin har J♠J♣ och Johnny A♥K♥ Brädan kommer 7♥8♠3♥7♣2♥. Johnny sätter färgen och Martin är ute.


Chip counts

Postat för 7 år sedan

Här är counts på de kvarvarande arton spelarna:

Joakim Garp , 400 000

Peter Danielsson, 103 500
Milan Olsson , 100 000
Gunnar Råbe , 97 000
Michael Tureniec , 90 000
Mats Gavatin , 86 000
Ishak Noyan , 85 500
Tomas Lindgren , 78 000
Can Melkemichel , 56 000
Emil Ekvardt , 50 000

Markus Bränfeldt, 45 000

Johhny Lodden, 40 000
Mårten Pedersson , 39 000
Per Linde , 36 000

Amirjam Nourbakht, 34 500

Martin Emanuelsson, 25 000
Filip Bryndahl , 22 000
Josef Redondo , 13 000


Ny period

Postat för 7 år sedan

Vi spelar 1000 / 2000 med ante 200.


Break

Postat för 7 år sedan

Samtidigt som borden slås ihop till de två sista tar vi en 10 minuters break och återkommer snart


Krister Pöpke ute

Postat för 7 år sedan

Krister Pöpke fick in stacken med KTo mot Ishak Noyans 99. Att Krister sätter stegen på brädan 9Q55J hjälper ju föga då det ger Ishak kåk. Vi är nere på arton spelare och ska bryta ner till två bord. Vi återkommer med nya placeringar.


Split

Postat för 7 år sedan

Ishak Noyan och Josef Redondo hamnar all-in, det visar sig att bägge har KQs, och det blir split när ingen färg kommer på brädan.


XI

Postat för 7 år sedanStol 1-3 på bord elva är upptagna av Michael Tureniec och Markus "Bubba" Bränfeldt.


Ishak dubblar

Postat för 7 år sedan

Ishak Noyan har just plockat en rejäl bit av Gunnar Råbes stack efter att ha fått in det med JJ som överpar mot Råbes JT för öppet stegdrag.


Storåkers ute

Postat för 7 år sedan

Johan Storåkers får in sina sista marker mot Gunnar Råbe . Råbe har AQ och Storåkers A8. Ett ess kommer på brädan, men inga färger, stegar eller åttor, och vi är nere på nitton spelare.


Här smäller det i snabb takt!

Postat för 7 år sedan

Första att åka ut var Björn Nordberg, som fick kasta in handduken mot Joakim Garp . Detta medförde att Johnny Lodden flyttades från bord 11 till 10.


Därpå slog Markus Bränfeldt ut Padshah Mir Alham . Martin Emanuelsson flyttades då från bord 12 till bord 11.


Slutligen ställer Shahin Baharan sina sista 38 400 mot Mats Gavatins KK. Shahin har AT och ingen hjälp på brädan. Vi är nere på tjugo spelare.


Shahin Baharan


Bord tolv

Postat för 7 år sedan

Bord tolv innehåller numera i seatingordning Filip Bryndahl , Krister Pöpke , Gunnar Råbe , Martin Emanuelsson, Ishak Noyan , Josef Redondo , Thomas Lindgren och Johan Storåkers.


Krister Pöpke dubblar

Postat för 7 år sedan

Krister Pöpke får in sin lilla stack med TT mot Gunnar Råbes 88 och lyckas dubbla. Han är fortfarande rejält short, och Råbe ligger ännu bra till.