Live från Nordic Masters of Poker 2013

Petter ute

Postat för 7 år sedan

Petter Peterson går all-in för sina drygt 600 000 och får syn av Apo Arslan .


Petter har A♠J♥

Apo har K♥K♠

Flopp Q♣J♠5♥
Turn Q♦
River 6♣

Petter åker ut på tredje plats och får för det 240 000 kronor.