Live från Nordic Masters of Poker 2013

Petter dubblar genom Simon igen

Postat för 6 år sedan

Petter Petersson går all in för drygt 100,000 utg+1 och Simon Persson på bb synar.


Petter viker upp A♣ Q♣ och leder mot Simons A♦ T♦.

Brädan A♥ 3♣ 7♠ 8♥ 8♣ förändrar inte detta faktum och Petter dubblar. Simon sitter nu uppskattningsvis med strax under 200,000 marker.


Eriks tur att dubbla

Postat för 6 år sedan

Andreas Berggren höjer från knapp till 16 000 och Erik Friberg går all-in för drygt 140 000. Snabb syn av Andreas.


Andreas har A♠J♠
Erik har A♣A♥

Flopp 9♣4♣3♥
Turn K♥
River 9♥

Erik dubblar upp.


Chip counts

Postat för 6 år sedan

Vi är igång igen. Blinds på 4000/8000 ante 500.


Namn Marker
Andreas Berggren 641 000
Dmitri Tchernykh 330 000
Apo Arslan 266 000
Gustav Sundell 260 000
Philip Klasson 250 000
David Andersson 230 000
Johan Storåkers 189 000
Brane Stupar 182 000
Simon Persson 180 000
Erik Friberg 155 000
Petter Peterson 100 000


Vi är igång

Postat för 6 år sedan

Spelet är igång och blindsen ligger på 4,000/8,000 ante 500


Paus

Postat för 6 år sedan

10 minuters paus innan de kvarvarande 11 spelarna fortsätter sin jakt på finalbordet.


Ojan bust

Postat för 6 år sedan

Ojan Faramarzi betar 13,000 från sb och Dmitri Tchernykh på bb slår om till 27,000. "Ska vi gambla?" säger Ojan och går all in för 140,000 marker.


Syn av Dmitri som visar upp A♣ K♠ och Ojan är bakom med sin A♥ J♠.

Brädan kommer K♥ Q♥ 8♦ 4♦ 9♠ och Ojan är ute.


Ishak ute

Postat för 6 år sedan

Det foldas fram till Ishak Noyan i small blind som fyller upp till 6000. Andreas Berggren i big blind höjer upp till 16 000.


Ishak passar då på att gå all-in för 170 000 och Andreas synar.

Ishak har A♣2♠

Andreas har 8♦8♠

"Nu behöver man tur igen" säger Ishak.

Flopp 8♣9♥T♦
Turn 4♦
River 3♣

Ishak är ute ur turneringen och vi är nere på 12 spelare.


Simon förlorar ännu en all in

Postat för 6 år sedan

Petter Peterson ställer in sina sista 46,000 i mitten och får syn av Simon Persson på bb.


Petter har A♣ K♠ och Simon visar 8♠ 8♥. Petter kunde inte önskat sig än bättre flopp än den K♣ J♣ 3♣ som kom.

Turn är Q♣ och uppdubblingen var säkrad. Inte ens 8♦ som kom på river kunde göra något åt den saken.


Hans ute

Postat för 6 år sedan

Apo Arslan limpar och Hans Geijer går all-in för 55 000. Apo synar.


Apo har A♥Q♦

Hans har A♦J♣

Flopp 2♠6♥8♠

Turn 5♠
River 9♠

Vi är nere på 13 spelare.


Philip dubblar

Postat för 6 år sedan

Philip Klasson öppnar till 12 000 och möter en all-in från Petter Peterson i big blind för 135 000. Syn.


Philip har J♥J♣

Petter har 8♣8♦

Brädan 6♦T♥3♣J♦K♥ gör att Philip dubblar upp.


Ännu en uppdubbling

Postat för 6 år sedan

David Andersson går all in för 102,000 från cutoff och Simon Persson på knappen synar.


David visar upp K♦ Q♦ medan Simon leder med A♠ T♠. 

Floppen kommer dock 7♦ Q♣ Q♥, vilket ger David trissen. Turn ch river blankar och David dubblar. 


Gustav dubblar

Postat för 6 år sedan

Erik Friber betar 12,000 och Gustav Sundell går all in för 123,900. Erik tänker ett tag innan han synar och visar upp pocket åttor. Gustav har pocket kungar och träffar dessutom en triss på floppen för att dubbla upp.


Ishak dubblar upp

Postat för 6 år sedan

Ishak Noyan hamnar all-in för sina 86 000 mot Gustav Sundell.


Ishak har A♦T♥

Gustav har K♦Q♦

Flopp 5♦K♠Q♥
Turn 3♥
River 2♥

Ishak får springande färg och dubblar upp!


Storåkers dubblar

Postat för 6 år sedan

Dmitri Tchernykh säger 12,000 och Simon Persson synar. Turen kommer till Johan Storåkers som väljer att gå all in för 85,100 marker och får syn av Dmitri.


Johan visar J♦ J♥ och är uppe mot A♥ Q♥. Floppen kommer A♠ 2♥ 7♣ och Johan suckar och ställer sig upp.

Turn är dock en räddande J♠ och Johan kan sätta sig på sin plats igen. River gör ingen skillnad och visar 6♦


Ny nivå

Postat för 6 år sedan

Blindsen ligger nu på 3000/6000 med en ante på 500.