Live från Poker-SM 2014

En till

Postat för 4 år sedan

Nader öppnar till 240 000 och får syn. Flopp K♥Q♣J♦. Check till Nader som säger 200 000 och får syn. Turn är 2♣ och bägge checkar. River är 2♥ och Daniel satsar 500 000 varpå Nader viker.