Live från Poker-SM 2014

En till till Daniel

Postat för 4 år sedan

Nader limpar in och Daniel checkar. Vi får se floppen 8♣A♦Q♠. Check från Daniel varpå Nader satsar 200 000. Syn. Turn 6♥. Daniel checksynar 200 000 igen. River är K♠ och bägge checkar. Daniel visar A7 och får potten.